Як створити культуру компанії, яка залучатиме таланти?

Twitter
Linkedin
Facebook
Telegram

Залучення та утримання талановитих співробітників для сфери IT, наприклад, mobile developers, стає одним із ключових факторів успіху компанії, оскільки саме від них залежить вся робота.

Залучення та утримання талановитих співробітників для сфери IT, наприклад, mobile developers, стає одним із ключових факторів успіху компанії, оскільки саме від них залежить вся робота. Дуже важливо підібрати команду, яка працюватиме на результат. Однак без корпоративної культури бізнес навряд чи буде успішним – саме тому багато компаній протягом тривалого часу над нею працюють. Як створити корпоративну культуру, яка допоможе залучити справжні таланти? Нумо розумітися.

Ключові елементи культури компанії

Культура компанії – це сукупність цінностей, переконань, норм, звичаїв та традицій, які формуються всередині організації. Вони визначають унікальну атмосферу фірми та стиль роботи у команді. Ключові елементи корпоративної культури загалом включають такі аспекти:

 1. Цінності компанії.
 2. Місія компанії.
 3. Організаційна структура та стиль керівництва.
 4. Комунікація та відкритість.
 5. Клієнтоорієнтованість.

Також кожна фірма додає в корпоративну культуру щось своє.

Аналіз корпоративної культури

Аналіз дозволяє оцінити поточний стан культури компанії, виявити її сильні та слабкі сторони, а також визначити потенційні можливості для її поліпшення. Зазвичай дослідження використовуються такі поняття:

 1. Цінності та переконання. Це аналіз заявлених цінностей компанії та їх відповідність реальним практикам та поведінкам співробітників.
 2. Лідерство та керівництво. Включають оцінку стилю та здатності керівників демонструвати цінності культури компанії та взаємодіяти зі співробітниками.
 3. Норми та принципи. Дослідження може допомогти зрозуміти, які стандарти поведінки та професійних навичок, прийнятих правил спілкування визнаються та підтримуються в організації.
 4. Організаційна структура та клімат. Аналіз допоможе зрозуміти, як організована компанія, які відносини існують між співробітниками, чи є повага до колег, які можливості для зростання та розвитку пропонуються, та які фактори впливають на мотивацію співробітників.
 5. Комунікація та взаємодія. Вивчення цих процесів допоможе визначити ефективність роботи в команді, успішність керівництва.

Грамотний аналіз допоможе провести роботу над помилками та виправити огріхи.

Створення привабливої ​​корпоративної культури

Приваблива культура компанії підвищує рівень задоволеності співробітників, збільшує їхню мотивацію та відданість фірмі. Щоб створити гарну відкриту та довірчу атмосферу, зробіть кілька кроків:

 • визначте цінності компанії;
 • підтримайте різноманітність та інклюзивність;
 • створіть можливість для професійного розвитку;
 • здійснюйте грамотне керівництво;
 • постійно виконуйте роботу з персоналом.

Також звертайте увагу на комунікацію між членами команди, поведінку лідерів.

Як залучати таланти через культуру компанії

Розглянемо кілька способів, як компанія може використовувати свою культуру для залучення талантів:

 1. Визначення та просування унікальних цінностей компанії. Наприклад, цінності інновацій, творчості, рівноправності, соціальної відповідальності.
 2. Створення приємної робочої атмосфери. Наприклад, розвиток дружніх відносин між співробітниками, зменшення конфліктів, створення можливостей для професійного зростання та розвитку.
 3. Просування інновацій та творчості. Заохочуйте ідеї та експерименти, пропозиції та новаторські підходи.
 4. Нагороди та бонуси. Використовуйте не лише матеріальні, а й нематеріальні нагороди – додаткові вихідні та сертифікати на навчання.

Звертайте також увагу на інші ключові аспекти корпоративної культури.

Як оцінити успішність культури компанії

Щоб оцінити, чи правильно вибудована культура, зазвичай використовують:

 1. Анкетування та опитування співробітників.
 2. Спостереження за поведінкою та комунікацією в організації.
 3. Аналіз ключових показників ефективності.
 4. Зворотний зв'язок від співробітників та стейкхолдерів.

Також можна використовувати й інші методи, наприклад, аналіз показників продуктивності.

Висновок

Створення привабливої ​​корпоративної культури є невіддільною частиною будь-якого бізнесу. Тому обов'язково проводьте спільну роботу над культурою, приносячи до неї щось нове. Не забувайте регулярно отримувати зворотний зв'язок від співробітників, які допоможуть внести зміни на краще.

Інфо
Автор статті: SEO InWeb
329 Переглядів
Категорія Рекрутинг
27.04.2023