Огляд рівня заробітних плат HRD на ринку українського IT в 2023 році

Twitter
Linkedin
Facebook
Telegram

Детально проаналізували динаміку заробітних плат HRD, виявити основні тенденції та фактори, що впливають на їх рівень.

Огляд зарплат HR

Катерина Осадчук , СЕО та співласниця Indigo Tech Recruiters та .GIDNI Executive Search провела четвертий щорічний огляд заробітних плат для C-level в IT. І сьогодні ми ділимося детальним аналізом зарплат СЕО в IT. 

Дякуємо сервісу фінансових директорів Fint8 за допомогу в обробці даних.

CEO Indigo Tech Recruiters Катерина Осадчук CEO Indigo Tech Recruiters Катерина Осадчук

Український IT-сектор сьогодні вимагає від HRD не лише глибокого розуміння технологій, але й уміння ефективно управляти командами, реагувати на швидкі зміни в бізнес-середовищі та забезпечувати мотивацію співробітників в умовах нестабільності. У сучасних реаліях, коли ринок праці зазнає впливу різних зовнішніх факторів, таких як війна та економічні кризи, рівень оплати праці HRD є важливим показником стабільності та розвитку галузі. Щорічне дослідження, проведене Indigo Tech Recruiters та .GIDNI Executive Search, надає можливість детально проаналізувати динаміку заробітних плат HRD, виявити основні тенденції та фактори, що впливають на їх рівень. Цьогорічний огляд зарплат HRD включає дані від 38 респондентів, що дозволяє отримати глибокий погляд на структуру та рівень доходів HRD за різними параметрами — від гендерних відмінностей до впливу досвіду та розміру компанії.

Аналіз оплати HRD загалом та в залежності від гендеру. 

Загальна картина зарплат HRD показує широкий діапазон доходів. Найменш оплачувані 10% HRD отримують близько 1980 доларів на місяць. Зі зростанням дохідності, 25% HRD заробляють 3000 доларів, тоді як медіанна зарплата становить 4000 доларів. Верхні 25% працівників мають доходи від 6000 доларів, а топові 10% можуть похвалитися зарплатами до 8450 доларів. Середня зарплата HRD становить 4961 доллар на місяць.

Мал. 1. Вилка доходу HRD в IT.    Мал. 1. Вилка доходу HRD в IT.   

Аналізуючи зарплати HRD за гендером, ми виявляємо значні відмінності. Чоловіки на цій посаді заробляють більше, ніж жінки на всіх рівнях доходів. Варто зазначити, що жінок, що прийняли участь в опитуванні було набагато менше, ніж чоловіків. Тим не менш, саме у чоловіків виявились найвищі зарплати. 

 • У найнижчих 10%, чоловіки заробляють на 2130 доларів більше, що складає 117,03% більше, ніж у жінок.
 • У 25%, різниця становить 1625 доларів або 54,17%.
 • Медіанна різниця у зарплаті становить 3750 доларів або 93,75%.
 • Верхні 25% чоловіків заробляють на 5125 доларів більше, що на 89,13% більше, ніж жінки.
 • У найвищих 10%, різниця становить 4200 доларів або 57,14%.
 • Середня різниця в доходах між чоловіками та жінками становить 3117 доларів або 67,27%.
Мал. 2. Вилка заробітних плат жінок та чоловіків на позиції HRD.  Мал. 2. Вилка заробітних плат жінок та чоловіків на позиції HRD. 

Ці цифри підкреслюють необхідність вжиття заходів для зменшення гендерного розриву в оплаті праці в IT-секторі. Компаніям варто звернути увагу на ці показники та впроваджувати політики, спрямовані на досягнення гендерної рівності. Тільки таким чином ми можемо побудувати справедливий і конкурентоспроможний ринок праці, де кожен працівник отримує гідну винагороду за свою працю, незалежно від статі.

Мал. 3. Медіана заробітних плат жінок та чоловіків HRD.  Мал. 3. Медіана заробітних плат жінок та чоловіків HRD. 

Аналіз оплати в залежності від віку HRD.

Аналіз показує, що досвід і вік мають вплив на рівень доходу. Молодші HRD (від 25 до 39 років) мають медіанну зарплату 3625 доларів, що значно менше порівняно з медіанною зарплатою старших HRD (старше 39 років), яка становить 5000 доларів. Також середня зарплата старших HRD значно вища — 6125 доларів проти 4087 доларів у молодших колег.

Мал. 4. Рівень заробітних плат HRD в залежності від віку.  Мал. 4. Рівень заробітних плат HRD в залежності від віку. 

Ці дані підкреслюють важливість накопичення досвіду в кар'єрі HRD, адже більш досвідчені керівники на цій позиції мають більш високі зарплати і ширші можливості для фінансового зростання. Водночас, молодші HRD також можуть досягти високих доходів, демонструючи потенціал для розвитку і кар'єрного зростання в IT-секторі.

Мал. 5. Медіана заробітних плат HRD в залежності від віку.  Мал. 5. Медіана заробітних плат HRD в залежності від віку. 

Аналіз оплати в залежності від віку компанії.

HRD у компаніях з більш ніж десятирічним досвідом на ринку отримують значно вищі зарплати порівняно з колегами з компаній, які працюють від 1 до 10 років. Медіанна зарплата HRD в компаніях, що працюють понад 10 років, становить 5000 доларів, що на 1525 доларів більше, ніж у компаніях з меншим терміном роботи (3475 доларів).

Ці дані підкреслюють важливість стабільності та довготривалого функціонування компанії для підвищення рівня заробітних плат. Старші компанії, що мають більш стабільне фінансове становище та накопичений досвід, здатні пропонувати вищі зарплати своїм топ-менеджерам. Для HRD це означає, що робота в компаніях з тривалою історією може бути більш вигідною з точки зору фінансових перспектив.

Шукаєте топ-менеджера?

Ми знайшли топ-менеджерів для Vimeo, Wix.com, DataArt, Jooble та інш. клієнтів. 

Безкоштовна консультація
Мал. 6. Рівень заробітних плат в залежності від віку компанії.  Мал. 6. Рівень заробітних плат в залежності від віку компанії. 

Аналіз оплати в залежності від кількості співробітників в компанії.

Аналізуючи заробітні плати в контексті кількості працівників компанії, ми бачимо наступну картину:

Мал. 7. Рівень заробітних плат в залежності від кількості співробітників компанії.  Мал. 7. Рівень заробітних плат в залежності від кількості співробітників компанії. 

HRD у великих компаніях (з понад 200 співробітниками) мають значно вищі зарплати порівняно з колегами з менших компаній. Медіанна зарплата HRD у великих компаніях становить 3113 доларів, що на 968 доларів більше, ніж у компаніях з менш ніж 200 співробітниками (2145 доларів).

Ці цифри підкреслюють, наскільки важливим є розмір компанії для рівня заробітної плати. Великі компанії зазвичай мають стабільнішу фінансову ситуацію та більше можливостей для надання конкурентних зарплат HRD. Крім того, обсяг роботи для HRD у великих компаніях значно більший, адже керувати персоналом у компанії з понад 200 співробітниками вимагає більше зусиль та відповідальності. 

Аналіз оплати в залежності від країни розташування менеджменту.

Місце розташування управління компанії також суттєво впливає на рівень заробітних плат HRD у сфері IT.

Мал. 8. Рівень заробітних плат в залежності від країни знаходження менеджменту компанії.  Мал. 8. Рівень заробітних плат в залежності від країни знаходження менеджменту компанії. 

HRD, які працюють у компаніях з управлінням в Україні, мають медіанну зарплату 3600 доларів, що значно нижче порівняно з колегами, які працюють у компаніях з управлінням за межами України, де медіанна зарплата становить 5000 доларів.

Для HRD це означає, що робота в міжнародних компаніях може бути більш вигідною з точки зору фінансових перспектив.

Аналіз оплати в залежності від кількості прямих підлеглих.

Кількість прямих підлеглих є ще одним важливим фактором, що впливає на рівень заробітних плат HRD у сфері IT. Дані свідчать про те, що більше число підлеглих корелює з вищими зарплатами.

Мал. 9. Медіана заробітних плат в залежності від кількості прямих підлеглих.  Мал. 9. Медіана заробітних плат в залежності від кількості прямих підлеглих. 

Медіанна зарплата для HRD, які мають більше ніж 8 підлеглих, становить 5000 доларів, що на 1000 доларів більше, ніж у тих, хто має від 0 до 7 підлеглих (4000 доларів).

Мал. 10. Рівень заробітних плат в залежності від кількості прямих підлеглих.  Мал. 10. Рівень заробітних плат в залежності від кількості прямих підлеглих. 

Ці дані підкреслюють важливість управлінської відповідальності для рівня заробітної плати. Збільшення кількості підлеглих підвищує складність і обсяг роботи, що, в свою чергу, відображається на вищих зарплатах для HRD. 

Аналіз оплати в залежності від обороту компанії.

Річний оборот компанії є важливим фактором, що впливає на рівень заробітних плат HRD у сфері IT. Дані демонструють значні відмінності в оплаті праці залежно від фінансових показників компанії.

Компанії, які мають річний оборот понад 7 мільйонів доларів, виявляються найщедрішими до своїх HRD. Медіанна зарплата у таких компаніях становить 5000 доларів, що свідчить про здатність цих компаній інвестувати у своїх ключових фахівців. У топових 10% зарплати можуть досягати 11400 доларів, а середня зарплата складає 6750 доларів.

Компанії з річним оборотом менше 7 мільйонів доларів мають значно скромніші можливості для виплат своїм HRD. Медіанна зарплата у таких компаніях складає 3450 доларів, що відображає обмежені фінансові ресурси. Середня зарплата у цій категорії становить 3444 долари, що є найнижчим серед усіх проаналізованих груп. Навіть у топових 10% зарплати не перевищують 5135 доларів.

Мал. 11. Рівень заробітних плат в залежності від річного обороту компанії.  Мал. 11. Рівень заробітних плат в залежності від річного обороту компанії. 

Аналіз оплати в залежності від типу компанії.

HRD у продуктових компаніях отримують значно зарплати порівняно з колегами з аутсорсингових компаній. Медіанна зарплата у продуктових компаніях становить 5000 доларів, а середня зарплата сягає 5783 долари. У топових 10% зарплати можуть досягати 9800 доларів. Це пов'язано з тим, що продуктові компанії зазвичай мають стабільніші джерела доходів і більше можливостей для інвестування у своїх працівників.

Аутсорсингові компанії пропонують скромніші зарплати для HRD. Медіанна зарплата в таких компаніях становить 3300 доларів, а середня зарплата - 3403 долари. Навіть у топових 10% зарплати не перевищують 5000 доларів. Це може бути пов'язано з тим, що аутсорсингові компанії часто працюють за контрактами з фіксованими бюджетами, що обмежує їх можливості щодо виплат високих зарплат.

Для HRD, які прагнуть максимізувати свій дохід, робота у продуктових компаніях може бути більш вигідною. Проте, варто враховувати і інші фактори, такі як корпоративна культура, можливості для кар'єрного зростання та професійного розвитку.

Мал. 12. Рівень заробітних плат в залежності від типу компанії.  Мал. 12. Рівень заробітних плат в залежності від типу компанії. 

Рівень доходу HRD в залежності від досвіду роботи.

Аналіз заробітних плат в IT-галузі залежно від досвіду роботи в секторі показує, що стаж має значний вплив на рівень оплати праці:

HRD, які працюють у сфері IT до 10 років, мають медіанну зарплату в розмірі 3800 доларів. Середня зарплата у цій групі становить 4101 долар, що відображає загальний рівень доходів для менш досвідчених фахівців. Топові 10% у цій категорії заробляють до 6675 доларів, що показує потенціал для вищого заробітку навіть на ранніх етапах кар'єри.

Для HRD з досвідом роботи більше 10 років медіанна зарплата значно вища і становить 6000 доларів. Середня зарплата у цій категорії досягає 6825 доларів, що свідчить про високу оцінку досвіду у цій галузі. У топових 10% зарплати можуть досягати 11750 доларів, що відображає значний фінансовий потенціал для досвідчених фахівців.

Мал. 13. Вилка заробітної плати в залежності від досвіду роботи Мал. 13. Вилка заробітної плати в залежності від досвіду роботи

Ці дані підкреслюють важливість досвіду роботи для досягнення вищих зарплат у сфері IT. HRD з більшим досвідом роботи мають значно кращі фінансові перспективи, що підтверджується як медіанними, так і середніми показниками зарплат. Досвідчені HRD можуть розраховувати на суттєво вищі зарплати.

Для молодих фахівців у сфері IT ці дані можуть служити мотивацією для продовження розвитку та накопичення досвіду, що з часом принесе значні фінансові вигоди. А для роботодавців це нагадування про важливість цінування і належного винагородження досвідчених працівників, щоб утримати їх у компанії та забезпечити стабільний розвиток бізнесу.

Рівень доходу  HRD в залежності від джерела інвестицій компанії.

Компанії, що залучають капітал через інвестиції, демонструють найвищі показники зарплат для HRD. Медіанна зарплата у таких компаніях становить 6500 доларів, а середня зарплата досягає 6250 доларів. Топові 10% HRD у цих компаніях можуть заробляти до 9200 доларів.

Компанії, що використовують власний капітал для фінансування своєї діяльності, мають значно скромніші зарплати для HRD. Медіанна зарплата в таких компаніях становить 4000 доларів, а середня зарплата — 4189 доларів. Топові 10% HRD у цих компаніях можуть заробляти до 6080 доларів, що вказує на обмеженість фінансових ресурсів порівняно з інвестиційними компаніями.

Мал. 14. Рівень доходу HRD в залежності від джерела інвестицій компанії Мал. 14. Рівень доходу HRD в залежності від джерела інвестицій компанії

Компанії з інвестиційним фінансуванням можуть пропонувати вищі зарплати завдяки значним фінансовим ресурсам, що робить їх привабливими для топ-менеджерів. Власний капітал обмежує можливості щодо виплат високих зарплат, що може впливати на здатність таких компаній залучати та утримувати висококваліфікованих фахівців.

Аналіз бонусів та умов роботи.

Формат роботи

Більшість HRD поєднують роботу в офісі та дистанційно. Згідно з даними, 58,3% респондентів працюють у змішаному форматі, тоді як 41,7% працюють виключно дистанційно. Це свідчить про те, що гібридна модель роботи стає все більш популярною в IT-секторі, надаючи працівникам гнучкість у виконанні своїх обов'язків.

Мал. 15. Формат роботи Мал. 15. Формат роботи

Валюта заробітної плати

Переважна більшість HRD отримують зарплату в доларах США (76,3%). Це підкреслює значущість долара як основної валюти для розрахунків в IT-секторі України. Зарплати в євро отримують 7,9% респондентів, а в гривні - 15,8%. Це різноманіття валют вказує на міжнародний характер ринку праці та можливість співпраці з іноземними компаніями.

Мал. 16. Валюта виплати зарплати Мал. 16. Валюта виплати зарплати

Задоволеність рівнем компетентності та ефективності управління

Відповіді респондентів на питання про задоволеність рівнем компетентності та ефективності управління показали змішані результати. 44,7% опитаних задоволені, 21,1% скоріше задоволені, тоді як 34,2% незадоволені. Це свідчить про те, що хоча значна частина працівників позитивно оцінює роботу свого керівництва, існує помітна частка тих, хто вважає, що є куди прагнути.

Мал. 17. Задоволеність рівнем компенсації та ефективністю менеджменту Мал. 17. Задоволеність рівнем компенсації та ефективністю менеджменту

Структура оплати праці

Значна частина HRD мають фіксовану частину зарплати (47,4%), що вказує на стабільність доходів для більшості фахівців. Інші 39,5% мають фіксовану частину плюс бонуси, що стимулює працівників до досягнення кращих результатів. Решта 13,2% мають іншу структуру оплати праці, що може включати різні форми винагороди та компенсації.

Мал. 18. Структура оплати праці Мал. 18. Структура оплати праці

ВИСНОВКИ:

 Цьогорічний аналіз заробітних плат HRD в IT-секторі України виявив кілька ключових тенденцій та відкрив перспективи для подальших досліджень:

 • Рівень доходу: Заробітні плати HRD варіюються в залежності від багатьох факторів, що свідчить про широкий спектр умов оплати праці. Медіанна зарплата становить 4000 доларів, з розкидом від 1980 до 8450 доларів. Це вказує на значний діапазон можливостей для топ-менеджерів у цій галузі.
 • Гендерна нерівність: Гендерний розрив у заробітних платах залишається значним, з чоловіками, що в середньому заробляють значно більше за жінок. Медіанна зарплата чоловіків становить 7750 доларів, тоді як у жінок — 4000 доларів, що відображає майже 94% більшу заробітну плату для чоловіків. Це вимагає подальшої уваги до політик гендерної рівності в компаніях.
 • Вплив досвіду: Досвід роботи має значний вплив на рівень заробітної плати. HRD з досвідом більше 10 років отримують медіанну зарплату 6000 доларів, що значно вище порівняно з 3800 доларами у фахівців з досвідом до 10 років.
 • Вплив розміру компанії: Розмір компанії впливає на рівень заробітної плати. HRD у компаніях з понад 200 співробітниками отримують медіанну зарплату 3113 доларів, що значно вище порівняно з 2145 доларів у компаніях з меншим штатом.
 • Джерела фінансування: Компанії, що залучають капітал через інвестиції, можуть запропонувати вищі зарплати HRD (медіанна 6500 доларів) порівняно з компаніями, що використовують власний капітал (медіанна 4000 доларів).
 • Формат роботи: Гібридний формат роботи стає все більш популярним, із 58,3% респондентів, які працюють як в офісі, так і дистанційно.
 • Задоволеність управлінням: Задоволеність рівнем компетентності та ефективності управління серед HRD показує змішані результати, з 44,7% задоволених та 34,2% незадоволених.

Ці висновки надають важливі вказівки для компаній та HRD, які прагнуть оптимізувати свої стратегії залучення та утримання талантів на конкурентному IT-ринку України. Для подальшого успіху, компаніям варто звернути увагу на гендерну рівність, інвестувати у професійний розвиток своїх працівників та адаптуватися до нових форматів роботи.

І так, нам цікаво, чи було дослідження корисним для вас?

Для зворотного зв'язку: info@indigo.co.ua 

Авторка: Катерина Осадчук, СЕО Indigo Tech Recruiters


Важко закриваються вакансії на C-Level позиції?

Показуємо перших кандидатів за 6 днів. Закриваємо складні вакансії 15+ років, вже 300 000+ талантів в нашій базі. 

Безкоштовна консультація
Інфо
Автор статті: Катерина Осадчук
178 Переглядів
Категорія C-level
01.07.2024
Схожі статті
Огляд рівня заробітних плат для C-level на ринку українського IT в 2022 році
Як війна в країні вплинула на рівень доходу та мотивацію топ-менеджерів українського ІТ – про це у нашому новому огляді зарплат...
6 способів зробити свою компанію максимально приємним місцем для роботи
За результатами опитування на ДОУ, IT-фахівці високо цінують професійне зростання. Саме задля нього 54% ​​опитаних обрали сферу ІТ..
Огляд заробітних плат для C-level на українському IT-ринку 2021 року
CEO Катерина Осадчук і команда Indigo Tech Recruiters провели третій щорічний огляд зарплат для C-level в IT. Ділимося результатами й дякуємо Royallex в особі Віталія Луж..
Огляд рівня заробітної плати для C-level на ринку українського IT за результатами 2019 року
СЕО Катерина Осадчук та команда Indigo Tech Recruiters провели другий щорічний огляд заробітних плат для C-level в IT. Ділімося результатами. Помилка найму та втрата ключ..
Чи ласкаво просимо: чек-лист для «правильної» адаптації новачків
Знайти IT-талант – це вже завдання із зірочкою, але рано зітхати з полегшенням. Як допомогти людині пройти тернистий шлях ньюкамера, якнайшвидше влитися в команду і вийти..
Від продактів та дизайнерів до back-end, QA та девопсов: як Київстар розвиває у себе команди для створення IT продуктів. Інтерв'ю із СРО Київстар Михайлом Нестором
IT та Product напрямок в Україні розвивається та зростає постійно. А в Київстарі вирішили розвивати його всередині..
Крізь вогонь, воду й фазу штормінгу: 5 стадій розвитку команди
Безліч концепцій описують динаміку розвитку груп. Простою та зручною для використання на практиці ми, команда IT рекрутерів Indigo, вважаємо теорію, запропоновану америк..
Як створити успішний HR-бренд. Досвід General Electric, Netflix, Google
Як компанії виживають в умовах дедалі більшої орієнтації ринку праці на кандидатів? Це особливо актуально щодо технічних фахівців..
«Любов з першого погляду», або як Indigo з випускниками школи «Hillel» спілкувались :)
Між собою ми жартома вирішили що зустріч була схожа нателешоу «Любов з першого погляду» :). Випускники школи мали можливість поспілкуватись з HR’ами і рекрутерами і запит..
Огляд зарплат Product Roles в українських IT-компаніях
СЕО Катерина Осадчук і команда INDIGO Tech Recruiters провели огляд заробітних плат для Product Roles в IT. Нагадаємо: щорічно ми випускаємо огляд заробітних плат C-Level..
Закрити незакриване: що таке Executive Search? Шукаємо найліпших кандидатів на топові вакансії
Що таке Executive Search, кому він допоможе та як дібрати агентство, що допоможе знайти топового спеціаліста, — розбираємося далі...
Як захантити крутого Product Manager до себе в команду?
Згодом кількість завдань, проєктів та команда зростають, а керівник фізично не може розірватися та повноцінно встежити за всім. Не потонути у комунікації між різними відд..
На ремоуті до кінця 2020: як «тимбілдитися» онлайн
Позумитися, списатися, включити камеру, вимкнути мікрофон — будемо відвертими, багато хто втомився від віддаленої роботи та хочуть простого офісного «підемо на каву?». Ал..
Як український IT-бізнес адаптується до «карантинного» ринку: результати опитування
Карантин та економічний струс ускладнили роботу всіх галузей і не оминули стороною IT-ринок