Огляд рівня заробітних плат CТО на ринку українського IT

Twitter
Linkedin
Facebook
Telegram

Проаналізували заробітні плати CTO, враховуючи різні фактори, такі як розмір та дохід компанії чи вік та досвід СТО.

Топ-менеджер Менеджмент CTO

Катерина Осадчук , СЕО та співласниця Indigo Tech Recruiters та .GIDNI Executive Search провела четвертий щорічний огляд заробітних плат для C-level в IT. І сьогодні ми ділимося детальним аналізом зарплат СТО в IT. 

Дякуємо сервісу фінансових директорів Fint8 за допомогу в обробці даних.

CEO Indigo Tech Recruiters Катерина Осадчук CEO Indigo Tech Recruiters Катерина Осадчук

Ринок IT в Україні, особливо в період війни та кризи, вимагає від топ-менеджерів не лише глибоких технічних знань, але й виняткових управлінських навичок. Chief Technology Officer (CTO) відіграє ключову роль у розвитку та успіху компаній, тому рівень їхньої оплати праці є важливим показником стану галузі. В рамках щорічного дослідження від Indigo Tech Recruiters та .GIDNI Executive Search, ми проаналізували заробітні плати CTO, враховуючи різні фактори, такі як розмір та дохід компанії чи вік та досвід СТО.

Аналіз оплати СТО загалом 

Заробітна плата Chief Technology Officer (CTO) в українському IT-секторі демонструє значний діапазон залежно від різних факторів.

 • Медіана заробітної плати для СТО становить $10,000. Це свідчить про те, що половина всіх опитаних СТО заробляють менше цієї суми, а інша половина - більше.
 • Рівень заробітної плати на нижньому 10% становить $6,540, що вказує на мінімальні виплати для найменш оплачуваних СТО. У той час, як найвищі 10% заробляють близько $16,200, що відображає верхній поріг ринку.
 • Зарплата на 25-му перцентилі складає $8,100, а на 75-му - $14,000, що дозволяє бачити, як заробітна плата змінюється в межах середньої групи керівників.
 • Середня зарплата СТО у цьому секторі становить $11,040, що трохи перевищує медіанний показник.
Мал. 1. Вилка доходу СТО в IT.    Мал. 1. Вилка доходу СТО в IT.   

Ці дані відображають великий діапазон заробітних плат, який залежить від ряду факторів, включаючи розмір компанії, її ринкове становище, а також досвід та кваліфікацію самого СТО. Наступні дані допоможуть деталізувати, як ці фактори впливають на оплату праці СТО в різних умовах.

Аналізуючи загальний дохід СТО в українському IT-секторі, включаючи зарплату та бонуси, ми бачимо наступні показники:

Мал. 2. Вилка доходу СТО в IT: зарплата та загальний дохід (з бонусами) Мал. 2. Вилка доходу СТО в IT: зарплата та загальний дохід (з бонусами)

Дані показують як бонуси впливають на загальний дохід СТО. Наприклад, на 10-му перцентилі поточний дохід ($6,540) перевищує поточну зарплату ($5,200), що вказує на роль бонусів у збільшенні загального доходу.

Медіанний дохід для СТО становить $10,000 як з бонусами, так і без них. Це свідчить про те, що більшість СТО мають схожий рівень базової зарплати, проте бонуси можуть значно варіюватися.

На 75-му та 90-му перцентилях різниця між доходом та зарплатою стає ще більш помітною. Це вказує на те, що у топ-менеджерів, які знаходяться на верхніх рівнях доходів, бонуси складають значну частину їх загального доходу.

Мал. 3. Структура оплати Мал. 3. Структура оплати

53.8% CTO отримують тільки фіксовану частину зарплати.

46.2% CTO мають фіксовану зарплату плюс бонус.

Мал. 4. KPI для бонусів Мал. 4. KPI для бонусів

Основними показниками ефективності, які впливають на отримання бонусів, є:

Загальний дохід компанії (47%)

Прибуток компанії (33%)

Ці показники свідчать про те, що бонуси CTO здебільшого залежать від фінансових результатів компанії.

Важко закриваються вакансії на C-Level позиції?

Показуємо перших кандидатів за 6 днів. Закриваємо складні вакансії 15+ років, вже 300 000+ талантів в нашій базі. 

Безкоштовна консультація

Аналіз оплати в залежності від віку, досвіду, освіти та  кількості підлеглих СТО.

У першій частині аналізу ми розглянули загальні показники зарплат для СТО, а тепер подивимось як рівень доходу залежить від віку.

Мал. 5. Дохід СТО в залежності від віку Мал. 5. Дохід СТО в залежності від віку

Молодші СТО (від 25 до 39 років) отримують дещо вищі зарплати на нижніх та верхніх перцентилях порівняно зі старшими колегами. Середня зарплата цієї вікової групи становить $11,240, що є вищою за середню зарплату групи понад 39 років ($10,000).

Старші СТО (понад 39 років) мають менші показники на 10-му та 25-му перцентилях, але досягають однакових значень на рівні 90-го перцентиля з молодшими колегами ($15,400). 

Медіана заробітної плати залишається стабільною для обох вікових груп і становить $10,000.

Ці дані показують, що вік є важливим фактором у визначенні заробітної плати для СТО, проте молоді керівники мають більше можливостей для отримання вищих зарплат на ранніх етапах своєї кар'єри. Продовжуючи аналіз, наступними будемо розглядати вплив інших факторів, таких як досвід, галузь та інші показники.

Аналіз оплати в залежності від особливостей компанії.

Аналізуючи дані, можна побачити, що заробітна плата CTO варіюється залежно від розміру компанії.

Мал. 6. Дохід СТО в залежності від кількості співробітників компанії Мал. 6. Дохід СТО в залежності від кількості співробітників компанії

Цікаво, що CTO, що працюють у компаніях з менш ніж 200 співробітників отримують вищу середню зарплату ($11,389) порівняно з їхніми колегами у більших компаніях ($10,517).

У менших компаніях спостерігається значна варіація зарплат, що відображається в нижчому 10-му перцентилі ($7,100) і вищому 90-му перцентилі ($17,600). Це свідчить про широкий спектр умов оплати в таких компаніях.

Медіанна зарплата в менших компаніях ($7,740) трохи вища за медіанну зарплату в більших компаніях ($6,575), що може свідчити про більш конкурентні умови оплати праці в менших структурах.

Можливо тому, що менші компанії конкурують за таланти за допомогою вищої зарплати, а більші - надаючи більшу стабільність та зрозумілість процесів. 

Мал. 7. Дохід СТО в залежності від країни знаходження менеджменту компанії Мал. 7. Дохід СТО в залежності від країни знаходження менеджменту компанії

Аналізуючи дані про заробітну плату CTO в IT-компаніях, важливо врахувати місце знаходження менеджменту компанії. 

З аналізу даних можна зробити наступні висновки:

Вища заробітна плата при менеджменті за кордоном. CTO у компаніях, де менеджмент знаходиться за межами України, отримують вищу середню зарплату ($11,500) порівняно з тими, де менеджмент знаходиться в Україні ($10,120).

Медіана зарплати. Медіанна зарплата CTO в компаніях з менеджментом за кордоном ($10,000) значно вища, ніж у компаніях з менеджментом в Україні ($7,500). Це свідчить про більш конкурентні умови оплати праці у компаніях з міжнародним менеджментом.

Широкий діапазон зарплат. У компаніях з менеджментом за кордоном спостерігається значна варіація зарплат, що відображається в нижчому 10-му перцентилі ($8,380) і вищому 90-му перцентилі ($17,300). Це свідчить про широкий спектр умов оплати в таких компаніях - гадаємо, також залежить чи це Європа чи Штати. Але в нас не було достатньо даних, щоб зробити висновки по окремих країнах. 

Аналіз даних показує, що річний оборот компанії має значний вплив на рівень оплати праці керівників.

Мал. 8. Дохід СТО в залежності від доходу компанії Мал. 8. Дохід СТО в залежності від доходу компанії

З аналізу даних можна зробити наступні висновки:

Вища медіанна зарплата в компаніях з більшим оборотом. Медіанна зарплата CTO в компаніях з оборотом понад $7 мільйонів ($11,500) значно вища, ніж у компаніях з меншим оборотом ($10,000). Це вказує на те, що більші компанії можуть запропонувати більш конкурентні умови оплати праці.

Різниця у верхніх перцентилях. У компаніях з більшим оборотом 75-й і 90-й перцентилі ($14,500 і $15,000 відповідно) значно перевищують аналогічні показники у компаніях з меншим оборотом ($10,600 і $13,900 відповідно). Це свідчить про те, що CTO у великих компаніях мають більші можливості для отримання високих зарплат.

Середня зарплата. Середня зарплата CTO в компаніях з оборотом понад $7 мільйонів ($11,017) також вища, ніж у компаніях з меншим оборотом ($10,133).

Ці дані підкреслюють важливість врахування річного обороту компанії при аналізі заробітних плат CTO в IT-секторі. Більші компанії з більшим оборотом здатні запропонувати кращі умови оплати праці, що робить їх більш привабливими для топ-менеджерів.

Аналіз показує, що тип компанії також має значний вплив на рівень оплати СТО.
Мал. 9. Дохід СТО в залежності від типу компанії Мал. 9. Дохід СТО в залежності від типу компанії

Вища медіанна зарплата в продуктових компаніях. Медіанна зарплата CTO в продуктових компаніях ($10,800) значно вища, ніж у аутсорсингових компаніях ($8,750). Це свідчить про те, що продуктові компанії можуть запропонувати більш конкурентні умови оплати праці.

Різниця у верхніх перцентилях. У продуктових компаніях 75-й і 90-й перцентилі ($15,000 і $17,000 відповідно) значно перевищують аналогічні показники у аутсорсингових компаніях ($10,000). Це свідчить про те, що CTO у продуктових компаніях мають більші можливості для отримання високих зарплат.

Середня зарплата. Середня зарплата CTO в продуктових компаніях ($12,055) також вища, ніж у аутсорсингових компаніях ($8,250).

Продуктові компанії здатні запропонувати кращі умови оплати праці, що робить їх більш привабливими для топ-менеджерів.

Також цікаво подивитись на різницю в оплаті СТО в залежності від джерела фінансування компанії. 

Мал. 10. Дохід СТО в залежності від джерела фінансування компанії Мал. 10. Дохід СТО в залежності від джерела фінансування компанії

Заробітні плати CTO в компаніях з власним капіталом: медіана становить $11,500, середня зарплата – $11,000. Вищі перцентилі - $14,500 і $15,000.

У компаніях, де використовуються інші джерела капіталу, медіана заробітної плати складає $8,700, що нижче, ніж у компаніях з власним капіталом. Середня зарплата становить $9,760, що також свідчить про нижчий рівень оплати праці порівняно з іншими джерелами фінансування.

Компанії, що фінансуються за рахунок інвестицій, показують найвищий рівень заробітних плат CTO. Медіана становить $10,400, а середня зарплата – $12,700. Вищі перцентилі ($13,100 і $17,240) вказують на значний потенціал для високих заробітків у таких компаніях.

ВИСНОВКИ:

Проведене дослідження заробітних плат CTO в українському IT-секторі у 2024 році виявило кілька ключових тенденцій та факторів, що впливають на рівень оплати праці топ-менеджерів:

 1. Загальний рівень доходу: Медіанна заробітна плата для CTO становить $10,000, з великим діапазоном від $6,540 до $16,200. Середня зарплата – $11,040, що свідчить про значні варіації в оплаті залежно від досвіду, кваліфікації та умов роботи.
 2. Вплив віку: Молодші CTO (від 25 до 39 років) отримують дещо вищі зарплати на нижніх та верхніх перцентилях порівняно зі старшими колегами. Середня зарплата цієї вікової групи становить $11,240, тоді як для старших CTO (понад 39 років) – $10,000.
 3. Вплив бонусів: Близько 46,2% CTO отримують бонуси, які значно збільшують їх загальний дохід. Основні KPI, що впливають на бонуси – це загальний дохід компанії (47%) та прибуток компанії (33%).
 4. Розмір компанії: CTO у компаніях з менш ніж 200 співробітників отримують вищу середню зарплату ($11,389) порівняно з більшими компаніями ($10,517). Медіанна зарплата в менших компаніях також вища, що може свідчити про більш конкурентні умови оплати в таких структурах.
 5. Місце знаходження менеджменту: CTO у компаніях з міжнародним менеджментом отримують вищу середню зарплату ($11,500) порівняно з тими, де менеджмент знаходиться в Україні ($10,120).
 6. Річний оборот компанії: Медіанна зарплата CTO в компаніях з оборотом понад $7 мільйонів становить $11,500, що значно перевищує показники компаній з меншим оборотом ($10,000).
 7. Тип компанії: Продуктові компанії пропонують значно вищі зарплати для CTO порівняно з аутсорсинговими компаніями. Медіанна зарплата в продуктових компаніях становить $10,800, тоді як в аутсорсингових – $8,750.
 8. Джерела фінансування: Компанії, що фінансуються за рахунок інвестицій, показують найвищий рівень заробітних плат для CTO. Медіанна зарплата становить $10,400, а середня – $12,700.

Ці висновки підкреслюють важливість врахування різноманітних факторів при аналізі заробітних плат CTO в українському IT-секторі. Більші компанії, міжнародний менеджмент та високі показники річного обороту створюють більш конкурентні умови оплати праці, що робить такі компанії більш привабливими для топ-менеджерів.

Сподіваємося, що дана інформація допоможе вам приймати правильні життєві та управлінські рішення.

І так, нам цікаво, чи було дослідження корисним для вас?

Для зворотного зв'язку: info@indigo.co.ua 

Автор: Катерина Осадчук, СЕО Indigo Tech Recruiters


Шукаєте топ-менеджера?

Ми знайшли топ-менеджерів для Vimeo, Wix.com, DataArt, Jooble та інш. клієнтів. 

Безкоштовна консультація
Інфо
Автор статті: Катерина Осадчук
116 Переглядів
Категорія C-level
27.05.2024
Схожі статті
Огляд рівня заробітних плат для C-level на ринку українського IT в 2022 році
Як війна в країні вплинула на рівень доходу та мотивацію топ-менеджерів українського ІТ – про це у нашому новому огляді зарплат...
6 способів зробити свою компанію максимально приємним місцем для роботи
За результатами опитування на ДОУ, IT-фахівці високо цінують професійне зростання. Саме задля нього 54% ​​опитаних обрали сферу ІТ..
Огляд заробітних плат для C-level на українському IT-ринку 2021 року
CEO Катерина Осадчук і команда Indigo Tech Recruiters провели третій щорічний огляд зарплат для C-level в IT. Ділимося результатами й дякуємо Royallex в особі Віталія Луж..
Огляд рівня заробітної плати для C-level на ринку українського IT за результатами 2019 року
СЕО Катерина Осадчук та команда Indigo Tech Recruiters провели другий щорічний огляд заробітних плат для C-level в IT. Ділімося результатами. Помилка найму та втрата ключ..
Чи ласкаво просимо: чек-лист для «правильної» адаптації новачків
Знайти IT-талант – це вже завдання із зірочкою, але рано зітхати з полегшенням. Як допомогти людині пройти тернистий шлях ньюкамера, якнайшвидше влитися в команду і вийти..
«Твоя особистість зливається з твоїм стартапом: якщо все добре – і тебе драйвить, якщо погано – ти теж "падаєш"»: інтерв'ю з Олександром Дятловим, General Manager Ukraine у Very Good Security
Сфера захисту чутливих даних стає все перспективнішою (sensitive data – це, наприклад, біометричні дані, інформація про здоров'я, фінанси та інші особисті відомості). У я..
Від продактів та дизайнерів до back-end, QA та девопсов: як Київстар розвиває у себе команди для створення IT продуктів. Інтерв'ю із СРО Київстар Михайлом Нестором
IT та Product напрямок в Україні розвивається та зростає постійно. А в Київстарі вирішили розвивати його всередині..
Прожити 6 місяців без зарплати: головний аналітик HUG's розповів про грамотне інвестування
Фінансова грамотність — той скілл, якого часто не вистачає навіть досвідченим професіоналам у своїй справі. Ми поговорили про неї з головним аналітиком робоедвайзера HUG'..
Крізь вогонь, воду й фазу штормінгу: 5 стадій розвитку команди
Безліч концепцій описують динаміку розвитку груп. Простою та зручною для використання на практиці ми, команда IT рекрутерів Indigo, вважаємо теорію, запропоновану америк..
Огляд зарплат Product Roles в українських IT-компаніях
СЕО Катерина Осадчук і команда INDIGO Tech Recruiters провели огляд заробітних плат для Product Roles в IT. Нагадаємо: щорічно ми випускаємо огляд заробітних плат C-Level..
Як захантити крутого Product Manager до себе в команду?
Згодом кількість завдань, проєктів та команда зростають, а керівник фізично не може розірватися та повноцінно встежити за всім. Не потонути у комунікації між різними відд..
Почути головне: 8 порад щодо оцінки цінностей топ-кандидата
Ціна помилки при наймі топ-менеджера вкрай висока і може коштувати бізнесові самого бізнесу. Окрім досвіду, знань та навичок, при executive search особливу увагу слід при..
«Я не чекаю від рекрутерів, що вони ходитимуть із застиглою посмішкою 24/7 та татуюванням “люблю людей”»: інтерв'ю з HR Director Ajax Systems Дар'єю Назаркіною
Українська компанія Ajax Systems розробляє та виготовляє розумні бездротові системи безпеки, які купують у 80+ країнах. Бізнес масштабується, команда швидко зростає – на ..
«Високий потенціал у фінтех-рішень, які «відкушують» функції класичних банків»: інтерв'ю з співзасновником YayPay Євгеном Виборовим
Фінтех — привабливий ринок для стартапів з огляду на темпи трансформації сфери фінансів