Огляд рівня заробітних плат CEO на ринку українського IT в 2023 році

Twitter
Linkedin
Facebook
Telegram

Аналізуємо динаміку заробітних плат топ-менеджерів, виявляємо тенденції та фактори, що впливають на них

Топ-менеджер CEO IT

Катерина Осадчук , СЕО та співласниця Indigo Tech Recruiters та .GIDNI Executive Search провела четвертий щорічний огляд заробітних плат для C-level в IT. І сьогодні ми ділимося детальним аналізом зарплат СЕО в IT. 

Дякуємо сервісу фінансових директорів Fint8 за допомогу в обробці даних.

CEO Indigo Tech Recruiters Катерина Осадчук CEO Indigo Tech Recruiters Катерина Осадчук

ВСТУП

Сучасний ринок IT вимагає від топ-менеджерів не тільки глибокого розуміння технологій, а й уміння ефективно управляти компанією, реагувати на швидкі зміни в бізнес-середовищі та мотивувати свою команду в складних умовах війни та кризи. Оплата праці СЕО в IT є важливим показником не тільки вартості їхньої роботи, але й відображає стан галузі в цілому. В рамках щорічного дослідження проведеного INDIGO–Tech Recruiters та .GIDNI Executive Search, ми аналізуємо динаміку заробітних плат топ-менеджерів, виявляємо тенденції та фактори, що впливають на них. Цьогорічний огляд охоплює дані з 146 респондентів, серед яких 37 СЕО, що дає нам змогу глибше заглянути в структуру та рівень їхнього доходу відповідно до різних параметрів — від галузевої спеціалізації до гендерних відмінностей.

Аналіз оплати топ-менеджерів загалом та в залежності від гендеру. 

Дані заробітних плат для позиції CEO у IT-галузі показують значний розкид у оплаті праці. Медіана зарплати становить 8400 доларів, вказуючи на те, що половина всіх CEO заробляє менше цієї суми, а половина — більше. На нижчому кінці шкали (10-й відсоток) зарплати стартують від 5620 доларів, тоді як на верхньому кінці (90-й відсоток) заробітки досягають 12700 доларів, що свідчить про значні фінансові відмінності в оплаті праці генеральних директорів компаній. Але далі ми більш детально розглянемо від чого залежить рівень оплати. 

Мал. 1. Вилка доходу СЕО в IT.    Мал. 1. Вилка доходу СЕО в IT.   

Аналізуючи вплив бонусів на загальний дохід топ-менеджерів у IT, видно відмінності між базовою зарплатою та загальним доходом з урахуванням бонусів. Базова медіанна зарплата становить 7500 доларів, в той час як медіанний загальний дохід із бонусами вищий — 8400 доларів. 

Мал. 2. Вилка доходу СЕО в IT без бонусів та з бонусами.  Мал. 2. Вилка доходу СЕО в IT без бонусів та з бонусами. 

Дані підкреслюють вагомі гендерні розбіжності у доходах топ-менеджерів у IT-галузі в Україні. Чоловіки-керівники заробляють значно більше за своїх жіночих колег на всіх рівнях вилки доходів. 

Мал. 3. Вилка зарабітних плат жінок та чоловіків на позиції СЕО.  Мал. 3. Вилка зарабітних плат жінок та чоловіків на позиції СЕО. 

Наприклад, на медіанному рівні заробітна плата чоловіків становить 10,000 доларів, тоді як у жінок — лише 7,000 доларів, що відображає 42,86% більшу заробітну плату для чоловіків. Ця тенденція спостерігається на всіх перцентилях, що підкреслює тривалу проблему гендерної нерівності у оплаті праці в секторі.

Порівняно з попереднім роком спостерігається невелике зменшення розриву, де на медіані розрив складав 3,750 доларів. 

Мал. 4. Різниця зарабітних плат жінок та чоловіків на позиціях СЕО.  Мал. 4. Різниця зарабітних плат жінок та чоловіків на позиціях СЕО. 
Мал. 5. Медіана зарабітних плат жінок та чоловіків СЕО.  Мал. 5. Медіана зарабітних плат жінок та чоловіків СЕО. 

Аналіз оплати в залежності від віку СЕО.

Дані щодо різниці оплати в залежності від віку, доволі цікаві. Менеджери віком від 25 до 39 років мають медіанну заробітну плату $7750, тоді як їх старші колеги, старше 39 років, отримують значно вищу медіанну плату — $9500. Але на нижній та верхніх межах вилки молодші СЕО отримають більше. В результаті середні показники показують вищий загальний рівень доходів серед молодших менеджерів ($9281) порівняно зі старшими ($8481).

Мал. 6. Рівень заробітних плат СЕО в залежності від віку.  Мал. 6. Рівень заробітних плат СЕО в залежності від віку. 

Аналіз оплати в залежності від галузі.

Аналіз оплати праці СЕО в різних галузях IT показує значні розбіжності в заробітних платах, що відображає специфіку і вимоги кожного сектора. В галузі медичних технологій (MedTech) спостерігається найвищий рівень оплати з медіанною зарплатою $11250, що відображає високу цінність спеціалізації та інновацій в цій сфері. У консалтингу також фіксується висока медіана у $10750, можливо важливість стратегічного мислення та управлінської експертизи під час кризового періоду в економиці.

У секторах AI/МL та Digital, медіанні зарплати складають відповідно $9000 і $8000. В галузі електронної комерції (E-Commerce) та розробки ігор (GameDev) медіанні заробітні плати становлять $8400 і $6750 відповідно, що може свідчити про варіативність ринкових умов та бізнес-моделей у цих секторах.

ФінТех та банківська сфера показують менш конкурентну медіанну зарплату $6050, що може бути зумовлено високим рівнем регуляцій та стабільності в індустрії, що обмежує потенційний дохід верхнього менеджменту.

Мал. 7. Рівень заробітних плат по галузях.  Мал. 7. Рівень заробітних плат по галузях. 

Не по всіх галузях / доменах в нас було достатньо даних для аналізу. Але й ці дані дозволяють побачити тренд зниження зарплат в сфері FinTech та підвищення в AI/ML та MedTech. 

Аналіз оплати в залежності від віку компанії.

Зарплати СЕО в IT-галузі варіюються залежно від тривалості функціонування компанії на ринку. Компанії, які працюють 10 років та більше, мають вищу медіану оплати праці, становлячи $10,000, зі значним зростанням до $14,750 на 90% перцентилі, що свідчить про стабільність та досягнення довгострокових цілей, що підвищує вартість вищого менеджменту.

Більш молоді компанії, які працюють від 1 до 10 років, показують нижчу медіану в $7,500, з максимальним значенням $10,600 на 90% перцентилі. Це може відображати ризики та нестабільність стартапів або компаній, які все ще формують свою ринкову стратегію.

Середні значення зарплат також відрізняються: для компаній з досвідом понад 10 років воно становить близько $9,972, у той час як для молодших компаній — приблизно $8,079, що вказує на більшу винагороду за довготривалу успішну діяльність у сфері IT.

Важко закриваються вакансії на C-Level позиції?

Показуємо перших кандидатів за 6 днів. Закриваємо складні вакансії 15+ років, вже 300 000+ талантів в нашій базі. 

Безкоштовна консультація
Мал. 8. Рівень заробітних плат в залежності від віку компанії.  Мал. 8. Рівень заробітних плат в залежності від віку компанії. 

Аналіз оплати в залежності від кількості співробітників в компанії.

Аналізуючи заробітні плати в контексті кількості працівників компанії, ми бачимо наступну картину:

Мал. 9. Рівень заробітних плат в залежності від кількості співробітників компанії.  Мал. 9. Рівень заробітних плат в залежності від кількості співробітників компанії. 

Аналіз зарплат в IT-секторі виявляє значні відмінності в оплаті праці залежно від розміру компанії. Великі компанії з понад 200 співробітників пропонують вищі середні зарплати, які досягають медіани в $7,800 та зростають до $15,900 на 90% перцентилі, з середнім значенням $11,271. Це відображає здатність більших організацій пропонувати більш конкурентні винагороди завдяки стабільнішим фінансам і більшому обсягу операцій.

У той час як менші компанії з менше ніж 200 працівників мають нижчу медіану в $5,805, із зростанням до $11,650 на 90% перцентилі, із середнім значенням $8,470. Вони можуть пропонувати менш привабливі пакети винагород, що може бути зумовлено обмеженими ресурсами або меншим обсягом діяльності.

Аналіз оплати в залежності від країни розташування менеджменту.

Аналіз зарплат СЕО виявляє помітну різницю у винагороді в залежності від країни, де розташований менеджмент компанії. В Україні медіана зарплат становить $7,250 із середнім значенням $7,743, що може свідчити про більш низькі витрати на управління та загальну економічну ситуацію в країні.

Натомість, компанії, чий менеджмент розташований за межами України, виплачують медіану $9,500 зі значно вищим середнім значенням $10,479 і ще більш великою різницею на верхній межі вилки - $16,400 проти $10,150 Це, схоже, вказує на здатність міжнародних компаній пропонувати конкурентоспроможні пакети винагород.

Мал. 10. Рівень заробітних плат в залежності від країни знаходження менеджменту компанії.  Мал. 10. Рівень заробітних плат в залежності від країни знаходження менеджменту компанії. 

Аналіз оплати в залежності від кількості прямих підлеглих.

Аналіз показує, що кількість підлеглих має вплив на розмір винагороди. Топ-менеджери, які мають безпосередньо від одного до семи підлеглих, заробляють в середньому $8,750. Однак, зі збільшенням кількості підлеглих до восьми та більше, середня зарплата зростає до $9,591, що підкреслює зростання фінансової відповідальності та складності управлінських завдань зі збільшенням команди.

Мал. 12. Рівень заробітних плат в залежності від кількості прямих підлеглих.  Мал. 12. Рівень заробітних плат в залежності від кількості прямих підлеглих. 

Аналіз оплати в залежності від обороту компанії.

Аналізуючи залежність зарплати від обороту компанії, можна відзначити значний вплив фінансових результатів на оплату праці СЕО в IT-індустрії. СЕО компаній з річним оборотом менше ніж $7 мільйонів мають медіанну зарплату $7,750, тоді як у компаніях з оборотом більше ніж $7 мільйонів медіанна зарплата становить $10,000. Також максимальна зарплата в компаніях з вищим оборотом досягає $12,850 порівняно з $11,350 в компаніях з меншим оборотом. Це підкреслює, що більший фінансовий успіх компанії веде до збільшення винагороди для її лідерів.

Мал. 13. Рівень заробітних плат в залежності від річного обороту компанії.  Мал. 13. Рівень заробітних плат в залежності від річного обороту компанії. 

Аналіз оплати в залежності від типу компанії.

Аналізуючи заробітні плати СЕО залежно від типу компанії в IT-секторі, можна виділити наступні тенденції:

Мал. 14. Рівень заробітних плат в залежності від типу компанії.  Мал. 14. Рівень заробітних плат в залежності від типу компанії. 

Продуктові компанії пропонують вищі заробітні плати своїм СЕО порівняно з аутсорсинговими компаніями. Середній дохід СЕО в продуктових компаніях становить $9,437, з медіанною зарплатою $9,200, що відображає вищу винагороду за стратегічне керівництво та інвестиції в розвиток власних продуктів.

Аутсорсингові компанії мають нижчий середній рівень зарплат для СЕО, що становить $8,414. Медіанна зарплата в таких компаніях є $7,750. Це може бути пов'язано з моделлю бізнесу, яка вимагає конкуренцію ціною за залучення клієнтів і, відповідно, зниження собівартості.

Ці дані підкреслюють, що тип компанії суттєво впливає на рівень оплати праці на посаді СЕО, із вищими компенсаціями в продуктових компаніях, які можуть пропонувати більш високі зарплати завдяки прямим доходам від продажу продуктів.

Аналіз оплати в залежності від рівня освіти.

Мал. 15. Вилка заробітної плати в залежності від рівня освіти Мал. 15. Вилка заробітної плати в залежності від рівня освіти

Аналіз зарплат в IT-галузі залежно від рівня освіти показує наступні тенденції:

СЕО зі ступенем бакалавра мають середній дохід $4,650, з медіанною зарплатою $4,650. Найнижчі заробітки у цієї категорії, що підкреслює важливість додаткової освіти для досягнення вищих рівнів оплати в IT.

Випускники магістерських програм в середньому заробляють $9,329, з медіанною зарплатою $8,600. Значне зростання оплати праці в порівнянні з бакалаврами відображає вартість більш глибоких знань та спеціалізації.

Власники MBA отримують середньо $9,030, з медіанною зарплатою $10,000, що свідчить про високу цінність ділового адміністрування та управлінських навичок у веденні бізнесу в IT.

Носії наукових ступенів (PhD) мають середній дохід $9,000, з медіанною зарплатою $8,500. Незважаючи на високий рівень освіти, заробітки виявляються порівняно нижчими, ніж у MBA, що може бути зумовлено специфікою ринку праці, де практичні управлінські навички часто цінуються вище, ніж академічні досягнення.

Ці дані підтверджують, що рівень освіти значно впливає на потенціал заробітку в IT-індустрії, з особливим акцентом на значення магістерської освіти та MBA для досягнення вищих доходів.

Рівень доходу СЕО в залежності від досвіду роботи.

Аналіз заробітних плат в IT-галузі залежно від досвіду роботи в секторі показує, що стаж має значний вплив на рівень оплати праці:

Співробітники з досвідом роботи до 10 років мають середній дохід $6,500, з медіанною зарплатою $6,050. Найнижчі заробітки зафіксовано на рівні $4,750 для 10% найменш оплачуваних працівників.

Мал. 16. Вилка заробітної плати в залежності від досвіду роботи Мал. 16. Вилка заробітної плати в залежності від досвіду роботи

Співробітники з досвідом роботи більше 10 років заробляють в середньому $10,058, з медіаною зарплатою $10,000. Верхні 10% серед таких працівників мають доходи до $13,500, що майже вдвічі перевищує аналогічний показник для менш досвідчених колег.

Ці дані свідчать, що набуття професійного досвіду в IT значно збільшує потенціал заробітку, особливо для тих, хто працює в галузі понад десять років. Це підкреслює значення накопичення знань та навичок через тривалу роботу в секторі.

Рівень доходу СЕО в залежності від джерела інвестицій компанії.

Аналізуючи залежність заробітних плат СЕО від джерел капіталу компаній в IT-секторі, можна виділити наступне:

Компанії, які фінансуються за рахунок інвестицій, мають вищий середній рівень зарплат СЕО, що досягає $9,679. Медіанна зарплата в таких компаніях становить $10,000, зі значеннями від $6,400 на нижчому квантилі до $12,200 на верхньому.

Мал. 17. Рівень доходу СЕО в залежності від джерела інвестицій компанії Мал. 17. Рівень доходу СЕО в залежності від джерела інвестицій компанії

Компанії, які використовують власний капітал, показують середній рівень зарплат $8,867, з медіаною в $8,000, що є нижче порівняно з компаніями, що фінансуються за рахунок інвестицій.

СЕО в компаніях, які фінансуються з інших джерел, мають найнижчий середній дохід серед розглянутих груп, становлячи $8,757 з медіанною зарплатою $7,000.

Ці дані свідчать про те, що джерело капіталу може значно впливати на рівень зарплат СЕО, з вищими компенсаціями в компаніях, що мають зовнішнє фінансування, особливо інвестиційне.

Аналіз бонусів та умов роботи.

Більшість СЕО в IT секторі отримують зарплату, що складається з фіксованої частини та бонусів - 56,8% опитаних  зазначають таку структуру виплат. Меншість, 21,6%, отримує лише фіксовану частину зарплати, тоді як інші 21,6% мають інші форми оплати. 

Мал. 18. Структура оплати.  Мал. 18. Структура оплати. 

Визначення KPI для СЕО часто базується на загальних доходах компанії (79%) та її прибутку (68%), тоді як 32% опитаних не мають жодних KPI, що демонструє значну диференціацію у підходах до мотивації вищих керівників в галузі.

Мал. 19. KPI від яких залежить бонус.  Мал. 19. KPI від яких залежить бонус. 
Мал. 20. Формат роботи СЕО Мал. 20. Формат роботи СЕО
  • Серед опитаних топ-менеджерів в IT, більшість, а саме 54,3%, вказали, що працюють як в офісі, так і віддалено, тоді як 45,7% працюють виключно віддалено. 
  • Щодо оплати праці, значна більшість (91,9%) отримують зарплату в доларах США, що підтверджує глобалізацію ринку. Відсоток тих, хто отримує зарплату в євро та гривнях, становить відповідно 5,4% та 2,7%.
Мал. 21. Валюта оплати роботи СЕО Мал. 21. Валюта оплати роботи СЕО

Згідно з опитуванням, більшість топ-менеджерів (59,5%) задоволені рівнем компетентності та ефективності управління своєю компанією. Ще 27% відчувають себе радше задоволеними, тоді як 13,5% виразили незадоволення щодо управлінської ефективності. Ці результати відображають загальний позитивний настрій у сприйнятті управлінських практик серед топ-менеджерів.

Мал. 22. Задоволеність рівнем компетенцій та ефективністю менеджіменту компанії Мал. 22. Задоволеність рівнем компетенцій та ефективністю менеджіменту компанії

ВИСНОВКИ:

Цьогорічний аналіз заробітних плат СЕО в IT-секторі в Україні підкреслив кілька ключових тенденцій та відкрив низку перспектив для подальшого дослідження:

  1. Рівень доходу: Виявлено значні варіації в заробітних платах СЕО, що свідчить про широкий спектр умов оплати в залежності від специфіки компанії та її ринкового стану. Медіана доходу становить $8,400, із значним розкидом від $5,620 до $12,700, що вказує на великий діапазон можливостей та викликів для топ-менеджерів.
  2. Гендерна нерівність: Зберігається значний гендерний розрив у заробітних платах, з чоловіками, що в середньому заробляють значно більше за жінок. Наприклад, на медіанному рівні заробітна плата чоловіків становить 10,000 доларів, тоді як у жінок — лише 7,000 доларів, що відображає 42,86% більшу заробітну плату для чоловіків.  Це вимагає подальшої уваги до політик гендерної рівності в компаніях.
  3. Вплив освіти та досвіду: Вищий освітній рівень та більший досвід у галузі корелюють з вищими зарплатами, що підкреслює важливість професійного розвитку та навчання для кар'єрного зростання в IT.
  4. Галузеві відмінності: Спеціалізація галузі має значний вплив на рівень заробітної плати, з високими показниками в MedTech та консалтингу, що відображає високу вартість спеціалізованих знань і навичок.
  5. Вплив розміру компанії та довгостроковості на ринку: Більші компанії та ті, що довше працюють на ринку здатні пропонувати вищі заробітні плати, що свідчить про їхню стабільність та успішність на ринку.

Ці висновки надають важливі вказівки для потенційних СЕО та компаній, які прагнуть оптимізувати свої стратегії залучення та утримання талантів на конкурентному IT-ринку України.

Сподіваємося, що дана інформація допоможе вам приймати правильні життєві та управлінські рішення.

І так, нам цікаво, чи було дослідження корисним для вас?

Для зворотного зв'язку: info@indigo.co.ua 

Автор: Катерина Осадчук, СЕО Indigo Tech Recruiters


Шукаєте топ-менеджера?

Ми знайшли топ-менеджерів для Vimeo, Wix.com, DataArt, Jooble та інш. клієнтів. 

Безкоштовна консультація
Інфо
Автор статті: Катерина Осадчук
231 Переглядів
Категорія C-level
06.05.2024
Схожі статті
Огляд рівня заробітних плат для C-level на ринку українського IT в 2022 році
Як війна в країні вплинула на рівень доходу та мотивацію топ-менеджерів українського ІТ – про це у нашому новому огляді зарплат...
6 способів зробити свою компанію максимально приємним місцем для роботи
За результатами опитування на ДОУ, IT-фахівці високо цінують професійне зростання. Саме задля нього 54% ​​опитаних обрали сферу ІТ..
Огляд заробітних плат для C-level на українському IT-ринку 2021 року
CEO Катерина Осадчук і команда Indigo Tech Recruiters провели третій щорічний огляд зарплат для C-level в IT. Ділимося результатами й дякуємо Royallex в особі Віталія Луж..
Огляд рівня заробітної плати для C-level на ринку українського IT за результатами 2019 року
СЕО Катерина Осадчук та команда Indigo Tech Recruiters провели другий щорічний огляд заробітних плат для C-level в IT. Ділімося результатами. Помилка найму та втрата ключ..
Чи ласкаво просимо: чек-лист для «правильної» адаптації новачків
Знайти IT-талант – це вже завдання із зірочкою, але рано зітхати з полегшенням. Як допомогти людині пройти тернистий шлях ньюкамера, якнайшвидше влитися в команду і вийти..
«Твоя особистість зливається з твоїм стартапом: якщо все добре – і тебе драйвить, якщо погано – ти теж "падаєш"»: інтерв'ю з Олександром Дятловим, General Manager Ukraine у Very Good Security
Сфера захисту чутливих даних стає все перспективнішою (sensitive data – це, наприклад, біометричні дані, інформація про здоров'я, фінанси та інші особисті відомості). У я..
Від продактів та дизайнерів до back-end, QA та девопсов: як Київстар розвиває у себе команди для створення IT продуктів. Інтерв'ю із СРО Київстар Михайлом Нестором
IT та Product напрямок в Україні розвивається та зростає постійно. А в Київстарі вирішили розвивати його всередині..
Прожити 6 місяців без зарплати: головний аналітик HUG's розповів про грамотне інвестування
Фінансова грамотність — той скілл, якого часто не вистачає навіть досвідченим професіоналам у своїй справі. Ми поговорили про неї з головним аналітиком робоедвайзера HUG'..
«Любов з першого погляду», або як Indigo з випускниками школи «Hillel» спілкувались :)
Між собою ми жартома вирішили що зустріч була схожа нателешоу «Любов з першого погляду» :). Випускники школи мали можливість поспілкуватись з HR’ами і рекрутерами і запит..
Огляд зарплат Product Roles в українських IT-компаніях
СЕО Катерина Осадчук і команда INDIGO Tech Recruiters провели огляд заробітних плат для Product Roles в IT. Нагадаємо: щорічно ми випускаємо огляд заробітних плат C-Level..
Закрити незакриване: що таке Executive Search? Шукаємо найліпших кандидатів на топові вакансії
Що таке Executive Search, кому він допоможе та як дібрати агентство, що допоможе знайти топового спеціаліста, — розбираємося далі...
Як захантити крутого Product Manager до себе в команду?
Згодом кількість завдань, проєктів та команда зростають, а керівник фізично не може розірватися та повноцінно встежити за всім. Не потонути у комунікації між різними відд..
Почути головне: 8 порад щодо оцінки цінностей топ-кандидата
Ціна помилки при наймі топ-менеджера вкрай висока і може коштувати бізнесові самого бізнесу. Окрім досвіду, знань та навичок, при executive search особливу увагу слід при..
Як український IT-бізнес адаптується до «карантинного» ринку: результати опитування
Карантин та економічний струс ускладнили роботу всіх галузей і не оминули стороною IT-ринок