Огляд рівня заробітних плат COO на ринку українського IT

Twitter
Linkedin
Facebook
Telegram

Розуміння рівня заробітних плат COO є важливим для оцінки стану галузі та визначення тенденцій.

Топ-менеджер Огляд зарплат COO

Катерина Осадчук , СЕО та співласниця Indigo Tech Recruiters та .GIDNI Executive Search провела четвертий щорічний огляд заробітних плат для C-level в IT. І сьогодні ми ділимося детальним аналізом зарплат СOO в IT. 

Дякуємо сервісу фінансових директорів Fint8 за допомогу в обробці даних.

CEO Indigo Tech Recruiters Катерина Осадчук CEO Indigo Tech Recruiters Катерина Осадчук

Операційні директори (COO) відіграють ключову роль у забезпеченні ефективної роботи компанії, координуючи різні відділи та процеси. В умовах сучасного IT-ринку, де конкуренція за таланти є надзвичайно високою, розуміння рівня заробітних плат COO є важливим для оцінки стану галузі та визначення тенденцій. У рамках нашого дослідження, проведеного компаніями Indigo Tech Recruiters та .GIDNI Executive Search, ми проаналізували заробітні плати COO в українському IT-секторі. Нижче наведені основні показники, що відображають рівень доходів та варіації залежно від різних факторів.

Аналіз оплати СТО загалом 

Заробітна плата Chief Operation Officer (COO) в українському IT-секторі демонструє значний діапазон залежно від різних факторів.

Медіанна заробітна плата для COO в українському IT-секторі становить $7,000, із значним розкидом від $4,000 до $12,000. Середня зарплата – $7,334, що свідчить про те, що деякі компанії готові платити значно вище середнього рівня, щоб залучити та утримати топ-таланти.

Висока варіативність у заробітних платах COO може свідчити про різні підходи до визначення оплати праці, зокрема врахування досвіду, кваліфікації, розміру компанії та специфіки її діяльності. Цк ми проаналізуємо нижче. 

Схоже, конкуренція за висококваліфікованих COO залишається високою, і компанії готові пропонувати привабливі зарплати та умови праці, щоб забезпечити ефективність роботи та стабільний розвиток.

Мал. 1. Вилка доходу СOО в IT. Мал. 1. Вилка доходу СOО в IT.   

Аналізуючи загальний дохід СОО, включаючи зарплату та бонуси, ми бачимо наступні показники:

Мал. 2. Вилка доходу СОО в IT: зарплата та загальний дохід (з бонусами) Мал. 2. Вилка доходу СОО в IT: зарплата та загальний дохід (з бонусами)

З даних видно, що бонуси та додаткові виплати становлять значну частину загального доходу COO. Медіанна загальна сума (включаючи бонуси) складає $7,000, тоді як медіанна базова зарплата без урахування бонусів — $5,000.

Мал. 3. Структура оплати Мал. 3. Структура оплати

25% опитаних мають виключно фіксовану частину зарплати. А  68,8% опитаних отримують як фіксовану частину зарплати, так і бонуси. Це найпоширеніша структура оплати праці серед COO, що свідчить про важливість стимулюючих виплат для мотивації топ-менеджерів.

Мал. 4. KPI для бонусів Мал. 4. KPI для бонусів

Найбільший вплив на бонуси має прибуток компанії та її загальний дохід. 38% опитаних зазначили, що ці показники є ключовими для нарахування бонусів. Це свідчить про те, що більшість компаній надають пріоритет фінансовим показникам у системі винагородження своїх топ-менеджерів.

19% респондентів зазначили, що їхні бонуси залежать від інших KPI. Це може включати різноманітні внутрішні показники ефективності, такі як задоволеність клієнтів, операційна ефективність, досягнення стратегічних цілей тощо.

Лише 6% опитаних вказали, що їхні бонуси не залежать від жодних KPI. Це може свідчити про фіксовану систему бонусів або про інші механізми нарахування винагород.

Шукаєте топ-менеджера?

Ми знайшли топ-менеджерів для Vimeo, Wix.com, DataArt, Jooble та інш. клієнтів. 

Безкоштовна консультація

Аналіз оплати в залежності від віку, досвіду та  кількості підлеглих СОО.

У першій частині аналізу ми розглянули загальні показники зарплат для СОО, а тепер подивимось як рівень доходу залежить від віку.

Мал. 5. Медіана доходу СОО в залежності від віку Мал. 5. Медіана доходу СОО в залежності від віку
Медіана зарплати COO у віковій категорії від 25 до 39 років становить $8,200, тоді як для COO віком понад 39 років вона становить $6,000. Цікаво, що ця тенденція присутня при аналізі майже всіх C-Level позицій. 
Мал. 6. Рівень доходу СОО в залежності від кількості підлеглих Мал. 6. Рівень доходу СОО в залежності від кількості підлеглих

Керівники з більшою кількістю підлеглих отримують суттєво вищі зарплати. Медіанна зарплата для COO з понад 8 підлеглими становить $8,200, що на $1,200 більше порівняно з тими, хто має менше 8 підлеглих.

Нижчі перцентилі (10-й і 25-й) для керівників з меншою кількістю підлеглих значно нижчі ($3,500 і $4,500 відповідно), що свідчить про менші базові зарплати в цій категорії. Навпаки, для керівників з понад 8 підлеглих ці значення вищі ($5,400 і $6,000 відповідно).

У верхніх перцентилях (90-й) керівники з меншою кількістю підлеглих можуть отримувати до $12,000, тоді як для керівників з великою кількістю підлеглих ця цифра трохи менша і становить $10,600. Це може вказувати на потенційно більші бонуси або варіативність доходів у керівників з меншою кількістю підлеглих.

Мал. 7. Рівень доходу СОО в залежності від кількості років роботи в компанії на позиції СОО Мал. 7. Рівень доходу СОО в залежності від кількості років роботи в компанії на позиції СОО

Медіанна зарплата для COO з досвідом роботи в компанії 4 і більше років становить $7,000, що на $1,000 більше порівняно з тими, хто працює менше 4 років.

У 10-му та 25-му перцентилях зарплати керівників з досвідом до 4 років вищі ($4,800 і $5,250 відповідно), ніж у тих, хто працює довше ($3,430 і $4,500 відповідно). Це може свідчити про початково вищі зарплати для нових співробітників.

У 90-му перцентилі керівники з більш тривалим досвідом можуть отримувати до $12,600, тоді як для тих, хто працює менше 4 років, ця цифра становить $9,900. Це свідчить про можливість значних підвищень зарплати за довшу роботу в компанії.

Аналіз оплати в залежності від особливостей компанії.

Аналізуючи дані, можна побачити, що заробітна плата CОO варіюється залежно від розміру компанії.

Мал. 8. Дохід СОО в залежності від кількості співробітників компанії Мал. 8. Дохід СОО в залежності від кількості співробітників компанії

У компаніях з більш ніж 200 співробітниками усі перцентилі та середнє значення значно вищі, ніж у компаніях з менш ніж 200 співробітниками. Це свідчить про те, що великі компанії, як правило, пропонують вищі зарплати для COO.

Медіана зарплати COO у компаніях з більш ніж 200 співробітниками становить $6,990, тоді як у компаніях з менш ніж 200 співробітниками вона становить $4,150.

Ці дані підкреслюють, що великі компанії здатні пропонувати більш привабливі винагороди своїм топ-менеджерам, що може бути пов'язано з більшими ресурсами та складністю управління в таких організаціях.

Аналіз даних показує, що річний оборот компанії має значний вплив на рівень оплати праці керівників.

Мал. 9. Дохід СОО в залежності від доходу компанії Мал. 9. Дохід СОО в залежності від доходу компанії

Компанії з оборотом понад 7 мільйонів доларів пропонують вищі зарплати для COO порівняно з компаніями, що мають оборот менше 7 мільйонів доларів. Це спостерігається на всіх перцентилях та середньому значенні.

Медіана зарплати COO у компаніях з оборотом понад 7 мільйонів доларів становить $8,200, тоді як у компаніях з меншим оборотом вона становить $7,000.

Середня зарплата для COO у компаніях з великим оборотом становить $8,225, що значно перевищує середню зарплату для COO у компаніях з меншим оборотом ($6,681).

Ці дані підкреслюють важливість врахування річного обороту компанії при аналізі заробітних плат CОOі. Більші компанії з більшим оборотом здатні запропонувати кращі умови оплати праці, що робить їх більш привабливими для топ-менеджерів.

Аналіз показує, що тип компанії також має значний вплив на рівень оплати СТО.

Мал. 10. Дохід СОО в залежності від типу компанії Мал. 10. Дохід СОО в залежності від типу компанії

Продуктові компанії демонструють свою фінансову силу та стабільність, пропонуючи COO значно вищі зарплати порівняно з аутсорсинговими компаніями. Всі перцентилі заробітних плат в продуктових компаніях вищі, що робить ці компанії привабливішими для топ-менеджерів.

Середня зарплата COO в продуктових компаніях становить $7,940, що майже на $500 більше, ніж в аутсорсингових компаніях. 

Медіанна зарплата в продуктових компаніях дорівнює $8,200, що на $1,200 більше, ніж в аутсорсингових компаніях. 

Аутсорсингові компанії демонструють вищу верхню межу зарплат на 90-му перцентилі ($13,200), що свідчить про значні можливості для найвищих зарплат у цьому секторі, але це виняток, а не правило. В той час як продуктові компанії забезпечують більш стабільні високі зарплати по всьому діапазону.

ВИСНОВКИ:

 Проведене дослідження заробітних плат COO в українському IT-секторі у 2024 році виявило кілька ключових тенденцій та факторів, що впливають на рівень оплати праці топ-менеджерів:

Загальний рівень доходу. Медіанна заробітна плата для COO становить $7,000, з великим діапазоном від $4,000 до $12,000. Середня зарплата – $7,334, що свідчить про значні варіації в оплаті залежно від досвіду, кваліфікації та умов роботи.

Вплив віку. Молодші COO (від 25 до 39 років) отримують дещо вищі зарплати на нижніх та верхніх перцентилях порівняно зі старшими колегами. Медіанна зарплата цієї вікової групи становить $8,200, тоді як для старших COO (понад 39 років) – $6,000.

Вплив бонусів. Близько 68,8% COO отримують бонуси, які значно збільшують їх загальний дохід. Основні KPI, що впливають на бонуси – це прибуток компанії та її загальний дохід (по 38% відповідно).

Розмір компанії. COO у компаніях з більш ніж 200 співробітників отримують вищу середню зарплату ($8,600) порівняно з тими, де працює менше 200 людей ($6,913). Це свідчить про те, що великі компанії, як правило, пропонують вищі зарплати для COO.

Кількість підлеглих. COO з більшою кількістю підлеглих (понад 8) отримують вищу медіанну зарплату ($8,200) порівняно з тими, хто має менше підлеглих ($7,000). Це вказує на те, що відповідальність за більшу кількість співробітників корелює з вищим рівнем оплати праці.

Тривалість роботи в компанії. Медіанна зарплата для COO з досвідом роботи в компанії 4 і більше років становить $7,000, що на $1,000 більше порівняно з тими, хто працює менше 4 років. Це свідчить про можливість значних підвищень зарплати за довшу роботу в компанії.

Річний оборот компанії. Компанії з оборотом понад $7 мільйонів пропонують вищі зарплати для COO (медіанна зарплата – $8,200) порівняно з компаніями з меншим оборотом ($7,000). Це вказує на те, що більший фінансовий обсяг компанії дозволяє пропонувати кращі умови оплати праці.

Тип компанії. Продуктові компанії демонструють свою фінансову силу та стабільність, пропонуючи COO значно вищі зарплати порівняно з аутсорсинговими компаніями. Медіанна зарплата в продуктових компаніях становить $8,200, тоді як в аутсорсингових – $7,000.

Ці висновки підкреслюють важливість врахування різноманітних факторів при аналізі заробітних плат COO в українському IT-секторі. Більші компанії, міжнародний менеджмент та високі показники річного обороту створюють більш конкурентні умови оплати праці, що робить такі компанії більш привабливими для топ-менеджерів.

Сподіваємося, що дана інформація допоможе вам приймати правильні життєві та управлінські рішення.

І так, нам цікаво, чи було дослідження корисним для вас?

Для зворотного зв'язку: info@indigo.co.ua 

Автор: Катерина Осадчук, СЕО Indigo Tech Recruiters


Важко закриваються вакансії на C-Level позиції?

Показуємо перших кандидатів за 6 днів. Закриваємо складні вакансії 15+ років, вже 300 000+ талантів в нашій базі. 

Безкоштовна консультація
Інфо
Автор статті: Катерина Осадчук
120 Переглядів
Категорія C-level
27.05.2024
Схожі статті
Огляд рівня заробітних плат для C-level на ринку українського IT в 2022 році
Як війна в країні вплинула на рівень доходу та мотивацію топ-менеджерів українського ІТ – про це у нашому новому огляді зарплат...
Огляд заробітних плат для C-level на українському IT-ринку 2021 року
CEO Катерина Осадчук і команда Indigo Tech Recruiters провели третій щорічний огляд зарплат для C-level в IT. Ділимося результатами й дякуємо Royallex в особі Віталія Луж..
Огляд рівня заробітної плати для C-level на ринку українського IT за результатами 2019 року
СЕО Катерина Осадчук та команда Indigo Tech Recruiters провели другий щорічний огляд заробітних плат для C-level в IT. Ділімося результатами. Помилка найму та втрата ключ..
«Твоя особистість зливається з твоїм стартапом: якщо все добре – і тебе драйвить, якщо погано – ти теж "падаєш"»: інтерв'ю з Олександром Дятловим, General Manager Ukraine у Very Good Security
Сфера захисту чутливих даних стає все перспективнішою (sensitive data – це, наприклад, біометричні дані, інформація про здоров'я, фінанси та інші особисті відомості). У я..
Від продактів та дизайнерів до back-end, QA та девопсов: як Київстар розвиває у себе команди для створення IT продуктів. Інтерв'ю із СРО Київстар Михайлом Нестором
IT та Product напрямок в Україні розвивається та зростає постійно. А в Київстарі вирішили розвивати його всередині..
Огляд зарплат Product Roles в українських IT-компаніях
СЕО Катерина Осадчук і команда INDIGO Tech Recruiters провели огляд заробітних плат для Product Roles в IT. Нагадаємо: щорічно ми випускаємо огляд заробітних плат C-Level..
Як захантити крутого Product Manager до себе в команду?
Згодом кількість завдань, проєктів та команда зростають, а керівник фізично не може розірватися та повноцінно встежити за всім. Не потонути у комунікації між різними відд..
Почути головне: 8 порад щодо оцінки цінностей топ-кандидата
Ціна помилки при наймі топ-менеджера вкрай висока і може коштувати бізнесові самого бізнесу. Окрім досвіду, знань та навичок, при executive search особливу увагу слід при..
«Я не чекаю від рекрутерів, що вони ходитимуть із застиглою посмішкою 24/7 та татуюванням “люблю людей”»: інтерв'ю з HR Director Ajax Systems Дар'єю Назаркіною
Українська компанія Ajax Systems розробляє та виготовляє розумні бездротові системи безпеки, які купують у 80+ країнах. Бізнес масштабується, команда швидко зростає – на ..
«Високий потенціал у фінтех-рішень, які «відкушують» функції класичних банків»: інтерв'ю з співзасновником YayPay Євгеном Виборовим
Фінтех — привабливий ринок для стартапів з огляду на темпи трансформації сфери фінансів
"In diversity we trust": інтерв'ю з Максом Ковалем, head of operations Djinni.co
Залучати IT-таланти з огляду на конкуренцію на них складно. Залучати їх швидко - завдання з розряду "знайти Святий Грааль до найближчого четверга". Благо є продукти та се..
«Наші керівники витрачають близько 30% свого часу на пошук талантів»: інтерв'ю з Максимом Штепою, СЕО SocialTech
За досвідом Indigo, один з ключів до якості рекрутингу – у діалозі сторін. Тому ми вирішили підготувати серію інтерв'ю з СЕО компаній, команди яких допомагаємо посилити I..
"Філософія дуже проста: не володій, а май": Максим Соловйов, засновник sharing economy сервісів Carbar і Apple4Teams
Команда Indigo – Tech Recruiters дізналася у фаундера – Максима Соловйова, чим вигідні такі рішення, як оцінити благонадійність потенційного клієнта за його соціальним ка..
Огляд зарплат СТО в українському IT
СЕО Катерина Осадчук і команда INDIGO Tech Recruiters провели другий щорічний огляд заробітних плат для C-Level в IT. Нагадаємо, що раніше ми випустили огляд заробітних п..