Огляд рівня заробітних плат СМО на ринку українського IT в 2023 році

Twitter
Linkedin
Facebook
Telegram

Розглянемо детальні дані про заробітні плати CMO, виявимо ключові тенденції та обговоримо виклики,

Огляд зарплат СМО

Катерина Осадчук , СЕО та співласниця Indigo Tech Recruiters та .GIDNI Executive Search провела четвертий щорічний огляд заробітних плат для C-level в IT. І сьогодні ми ділимося детальним аналізом зарплат СЕО в IT. 

Дякуємо сервісу фінансових директорів Fint8 за допомогу в обробці даних.

CEO Indigo Tech Recruiters Катерина Осадчук CEO Indigo Tech Recruiters Катерина Осадчук

У світі високих технологій, роль Chief Marketing Officer (CMO) постійно еволюціонує, вимагаючи від фахівців не тільки ґрунтовного розуміння маркетингових стратегій, але й здатності швидко адаптуватися до змін, управляти великими командами та впроваджувати інноваційні підходи в умовах нестабільності. Сучасний IT-сектор України переживає значні трансформації, що відображаються на рівні заробітних плат топ-менеджерів. Щорічне дослідження, проведене Indigo Tech Recruiters та .GIDNI Executive Search, надає можливість проаналізувати, як різні чинники – від гендерних аспектів до розміру компанії та її річного обороту – впливають на зарплати CMO. У цьому огляді ми розглянемо детальні дані про заробітні плати CMO, виявимо ключові тенденції та обговоримо виклики, з якими стикаються маркетингові лідери в українському IT-секторі. Цьогорічне дослідження включає широкий спектр респондентів, що дозволяє отримати всебічний погляд на поточний стан та перспективи професії.

Аналіз оплати СМО загалом та в залежності від гендеру. 

Дані заробітних плат для позиції Chief Marketing Officer (CMO) в IT-галузі показують значний розкид у оплаті праці. На нижчому кінці шкали (10-й відсоток) зарплати стартують від 3150 доларів, тоді як на верхньому кінці (90-й відсоток) заробітки досягають 13000 доларів, що свідчить про значні фінансові відмінності в оплаті праці маркетингових директорів компаній. 

Мал. 1. Вилка доходу СЕО в IT.    Мал. 1. Вилка доходу СЕО в IT.   

Аналізуючи вплив гендеру на заробітні плати, видно, що чоловіки заробляють значно більше за жінок на всіх рівнях вилки доходів. Медіанна зарплата для чоловіків становить 7000 доларів, тоді як для жінок — лише 4600 доларів. Це означає, що чоловіки в середньому отримують на 52,17% більше за жінок. На 10-му відсотку зарплати чоловіків складають 3880 доларів, а жінок — 3400 доларів. На 90-му відсотку ця різниця ще більш помітна: 20800 доларів для чоловіків проти 8000 доларів для жінок.

Мал. 2. Вилка заробітних плат жінок та чоловіків на позиції СМО.  Мал. 2. Вилка заробітних плат жінок та чоловіків на позиції СМО. 

Ці дані підкреслюють тривалу проблему гендерної нерівності у оплаті праці в секторі. Розрив у зарплатах може бути зумовлений багатьма факторами, включаючи дискримінацію, різний доступ до кар'єрних можливостей та мереж, а також соціальні норми та очікування.

Мал. 3. Медіана заробітних плат жінок та чоловіків СМО.  Мал. 3. Медіана заробітних плат жінок та чоловіків СМО. 

Аналіз оплати в залежності від віку CMO.

Аналіз показує, що молодші CMO (від 25 до 39 років) мають ширший діапазон заробітних плат, з вищими потенційними доходами на верхньому кінці шкали. Вони також мають вищу середню зарплату порівняно зі старшими колегами. З іншого боку, для старших CMO (понад 39 років) характерна стабільність заробітних плат на різних рівнях перцентилей, хоча середня зарплата в цій групі значно вища.

Мал. 4. Рівень заробітних плат СМО в залежності від віку.  Мал. 4. Рівень заробітних плат СМО в залежності від віку. 

Для вікової групи від 25 до 39 років медіана зарплати становить 5900 доларів. На 10-му перцентилі зарплати починаються від 2890 доларів, а на 90-му перцентилі досягають 15000 доларів. Середня зарплата в цій віковій групі дорівнює 15911 доларів. Це свідчить про широкий діапазон можливих заробітних плат, що відображає різноманітність досвіду та компетенцій у цій віковій категорії.

Для тих, кому більше 39 років, медіанна зарплата складає 7000 доларів. На 10-му та 25-му перцентилях зарплати в цій групі становлять 7000 доларів, що свідчить про мінімальні варіації в оплаті праці на нижчому кінці шкали. На 75-му та 90-му перцентилях зарплати залишаються на рівні 7000 доларів, що вказує на стабільність і, можливо, обмежені можливості для значного збільшення доходу в цій віковій групі. 

Проте середня зарплата в цій групі становить значні 55125 доларів, що може вказувати на кілька високоплачуваних позицій, які суттєво впливають на середній показник.

Мал. 5. Медіана заробітних плат СМО в залежності від віку.  Мал. 5. Медіана заробітних плат СМО в залежності від віку. 

Аналіз оплати в залежності від віку компанії.

Дослідження також показало, що тривалість роботи компанії на ринку впливає на рівень оплати праці CMO. У компаніях, що працюють від 1 до 10 років, медіанна зарплата CMO становить $7000, тоді як у компаніях з тривалістю роботи понад 10 років цей показник знижується до $6400. Проте, найвищі заробітки (90-й відсоток) у компаніях з довшим строком роботи на ринку досягають $13000, що перевищує аналогічний показник для молодших компаній ($8800). Це свідчить про те, що більш стабільні та зрілі компанії можуть пропонувати вищі компенсаційні пакети своїм топ-менеджерам.

Мал. 6. Рівень заробітних плат в залежності від віку компанії.  Мал. 6. Рівень заробітних плат в залежності від віку компанії. 
Шукаєте топ-менеджера?

Ми знайшли топ-менеджерів для Vimeo, Wix.com, DataArt, Jooble та інш. клієнтів. 

Безкоштовна консультація 

Аналіз оплати в залежності від кількості співробітників в компанії.

Аналізуючи заробітні плати в контексті кількості працівників компанії, ми бачимо наступну картину:

Мал. 7. Рівень заробітних плат в залежності від кількості співробітників компанії.  Мал. 7. Рівень заробітних плат в залежності від кількості співробітників компанії. 

У компаніях з менш ніж 200 працівниками медіанна зарплата CMO становить $3150, тоді як у великих компаніях з більш ніж 200 працівниками цей показник досягає $6040. Середня зарплата в менших компаніях становить $6855, а в більших — $8920. Ці дані підкреслюють, що CMO у великих компаніях зазвичай отримують вищу оплату за свою роботу, що може бути пов'язано з більшим обсягом відповідальності та складнішими завданнями.

Мал. 8. Медіана заробітних плат в залежності від кількості співробітників в компанії.  Мал. 8. Медіана заробітних плат в залежності від кількості співробітників в компанії. 

Аналіз оплати в залежності від кількості прямих підлеглих.

Дані щодо заробітної плати CMO у залежності від кількості прямих підлеглих показують чітку залежність рівня оплати праці від управлінських обов'язків. У CMO, які мають від нуля до семи підлеглих, медіанна зарплата становить $4650. Водночас, ті, хто керує більш ніж вісьмома людьми, мають значно вищу медіанну зарплату, яка досягає $7000. 

Середня зарплата для CMO з меншим числом підлеглих становить $4767, а для тих, хто керує більше восьми підлеглими — $9140. Таким чином, аналіз демонструє, що відповідальність за більшу кількість підлеглих корелює з вищими заробітними платами, що може бути пов'язано знеобхідністю володіння більш складними управлінськими навичками.

Мал. 9. Рівень заробітних плат в залежності від кількості прямих підлеглих.  Мал. 9. Рівень заробітних плат в залежності від кількості прямих підлеглих. 

Аналіз оплати в залежності від обороту компанії.

Для компаній з оборотом менше 7 мільйонів доларів медіанна заробітна плата CMO становить 4000 доларів. На нижчому кінці шкали (10-й відсоток) зарплати починаються від 3020 доларів, тоді як на верхньому кінці (90-й відсоток) досягають 6120 доларів. Середня зарплата в цій категорії становить 4420 доларів.

У компаніях з річним оборотом понад 7 мільйонів доларів медіанна заробітна плата CMO складає 8000 доларів, що значно вище, ніж у компаніях з меншим оборотом. На нижчому кінці (10-й відсоток) зарплати стартують від 6040 доларів, а на верхньому кінці (90-й відсоток) досягають 20800 доларів. Середня зарплата в цій категорії становить 11086 доларів, що майже вдвічі більше за середню зарплату у компаніях з оборотом менше 7 мільйонів доларів.

Мал. 10. Рівень заробітних плат в залежності від річного обороту компанії.  Мал. 10. Рівень заробітних плат в залежності від річного обороту компанії. 

Ці дані чітко показують, що більші компанії з високим річним оборотом можуть дозволити собі платити значно вищі заробітні плати своїм CMO. Це підкреслює важливість фінансової стабільності та успішності компанії у визначенні рівня оплати праці керівників.

Аналіз бонусів та умов роботи.

Формат роботи

Згідно з діаграмою, більшість CMO працюють дистанційно. 60% опитаних обрали формат роботи "Remotely", тоді як 40% працюють як в офісі, так і віддалено. 

Мал. 11. Формат роботи Мал. 11. Формат роботи

Валюта заробітної плати

Більшість CMO отримують свою заробітну плату в доларах США. 81,3% респондентів зазначили, що їхня зарплата виплачується у USD, що підкреслює стабільність та переваги цієї валюти в умовах глобальної економіки. Інші валюти також використовуються, але значно рідше: 12,5% отримують зарплату в євро (EUR) і 6,3% — у гривні (UAH). Ці дані можуть вказувати на міжнародний характер компаній, де працюють CMO та на бажання знизити валютні ризики.

Мал. 12. Валюта виплати зарплати Мал. 12. Валюта виплати зарплати

Структура оплати праці

Діаграма показує, що більше половини CMO мають лише фіксовану частину заробітної плати. 53,8% опитаних отримують лише фіксовану зарплату, тоді як 46,2% мають оплату, яка включає фіксовану частину та бонуси. Це може свідчити про те, що мотиваційні структури в IT-галузі варіюються і компанії використовують різні підходи для заохочення своїх керівників. Наявність бонусної системи може свідчити про важливість досягнення конкретних результатів та стимулювання продуктивності.

Мал. 13. Структура оплати праці Мал. 13. Структура оплати праці

ВИСНОВКИ:

Цьогорічний аналіз заробітних плат CMO в IT-секторі України виявив кілька ключових тенденцій:

  1. Рівень доходу: Медіанна зарплата СМО становить 7000 доларів, з розкидом від 3150 до 13000 доларів. Це вказує на значний діапазон можливостей для маркетингових директорів у цій галузі.
  2. Гендерна нерівність: Гендерний розрив у заробітних платах залишається значним, з чоловіками, що в середньому заробляють значно більше за жінок. Медіанна зарплата чоловіків становить 7000 доларів, тоді як у жінок — 4600 доларів, що відображає 52,17% більшу заробітну плату для чоловіків. Це вимагає подальшої уваги до політик гендерної рівності в компаніях.
  3. Вплив віку: Досвід роботи має значний вплив на рівень заробітної плати. CMO у віковій групі від 25 до 39 років отримують медіанну зарплату 5900 доларів, тоді як CMO старше 39 років мають медіанну зарплату 7000 доларів. Середня зарплата для молодшої групи становить 15911 доларів, а для старшої — 55125 доларів, що вказує на кілька високоплачуваних позицій у старшій віковій групі.
  4. Вплив тривалості роботи компанії: Тривалість роботи компанії на ринку впливає на рівень оплати праці CMO. У компаніях, що працюють від 1 до 10 років, медіанна зарплата становить 7000 доларів, тоді як у компаніях з тривалістю роботи понад 10 років — 6400 доларів. Найвищі заробітки в компаніях з довшим строком роботи на ринку досягають 13000 доларів.
  5. Вплив розміру компанії: Розмір компанії впливає на рівень заробітної плати. CMO у компаніях з менш ніж 200 працівниками отримують медіанну зарплату 3150 доларів, тоді як у великих компаніях з більш ніж 200 працівниками — 6040 доларів. Середня зарплата в менших компаніях становить 6855 доларів, а в більших — 8920 доларів.
  6. Вплив кількості підлеглих: Кількість прямих підлеглих корелює з рівнем заробітної плати CMO. Ті, хто керує від нуля до семи підлеглих, мають медіанну зарплату 4650 доларів, а ті, хто керує більш ніж вісьмома людьми, отримують медіанну зарплату 7000 доларів.
  7. Вплив річного обороту компанії: Річний оборот компанії впливає на рівень заробітної плати CMO. У компаніях з оборотом менше 7 мільйонів доларів медіанна зарплата становить 4000 доларів, тоді як у компаніях з оборотом понад 7 мільйонів доларів — 8000 доларів. Середня зарплата в компаніях з високим оборотом складає 11086 доларів, що майже вдвічі більше за середню зарплату у компаніях з меншим оборотом.
  8. Формат роботи: Гнучкість формату роботи залишається важливою тенденцією. 60% CMO працюють дистанційно, тоді як 40% поєднують офісну роботу з віддаленою.
  9. Валюта заробітної плати: Більшість CMO отримують свою зарплату в доларах США (81,3%), що свідчить про стабільність та переваги цієї валюти в умовах глобальної економіки.
  10. Структура оплати праці: Більше половини CMO мають лише фіксовану частину зарплати (53,8%), тоді як 46,2% отримують також бонуси, що вказує на різні підходи до мотивації керівників.

Ці висновки надають важливі вказівки для компаній та CMO, які прагнуть оптимізувати свої стратегії залучення та утримання талантів на конкурентному IT-ринку України. Для подальшого успіху, компаніям варто звернути увагу на гендерну рівність, інвестувати у професійний розвиток своїх працівників та адаптуватися до нових форматів роботи.

І так, нам цікаво, чи було дослідження корисним для вас?

Для зворотного зв'язку: info@indigo.co.ua 

Авторка: Катерина Осадчук, СЕО Indigo Tech Recruiters


Важко закриваються вакансії на C-Level позиції?

Показуємо перших кандидатів за 6 днів. Закриваємо складні вакансії 15+ років, вже 300 000+ талантів в нашій базі. 

Безкоштовна консультація
Інфо
Автор статті: Катерина Осадчук
113 Переглядів
Категорія C-level
01.07.2024
Схожі статті
Огляд рівня заробітних плат для C-level на ринку українського IT в 2022 році
Як війна в країні вплинула на рівень доходу та мотивацію топ-менеджерів українського ІТ – про це у нашому новому огляді зарплат...
Огляд заробітних плат для C-level на українському IT-ринку 2021 року
CEO Катерина Осадчук і команда Indigo Tech Recruiters провели третій щорічний огляд зарплат для C-level в IT. Ділимося результатами й дякуємо Royallex в особі Віталія Луж..
Огляд рівня заробітної плати для C-level на ринку українського IT за результатами 2019 року
СЕО Катерина Осадчук та команда Indigo Tech Recruiters провели другий щорічний огляд заробітних плат для C-level в IT. Ділімося результатами. Помилка найму та втрата ключ..
Огляд зарплат Product Roles в українських IT-компаніях
СЕО Катерина Осадчук і команда INDIGO Tech Recruiters провели огляд заробітних плат для Product Roles в IT. Нагадаємо: щорічно ми випускаємо огляд заробітних плат C-Level..
Огляд зарплат СТО в українському IT
СЕО Катерина Осадчук і команда INDIGO Tech Recruiters провели другий щорічний огляд заробітних плат для C-Level в IT. Нагадаємо, що раніше ми випустили огляд заробітних п..
Скільки заробляють СЕО на ринку українського IT?
СЕО Катерина Осадчук і команда INDIGO Tech Recruiters провели другий щорічний огляд заробітних плат для C-Level в IT. Нагадаємо, що раніше ми випустили огляд заробітних п..
СОО: роль та зарплата у реаліях українського IT?
СОО – роль та зарплата в реаліях українського IT. СЕО Катерина Осадчук та команда Indigo Tech Recruiters провели другий щорічний огляд заробітних плат для C-level у IT. Н..
СОО – роль і зарплата в реаліях українського IT. Огляд – 2020
СЕО Катерина Осадчук і команда Indigo Tech Recruiters провели другий щорічний огляд заробітних плат для C-Level в IT. Нагадаємо, що раніше ми випустили огляд заробітних п..
Огляд зарплат Project Managers в українських IT компаніях
СЕО Катерина Осадчук та команда INDIGO Tech Recruiters провели огляд заробітних плат для Product Roles в IT. У минулому огляді ми показали зарплати Product Managers і Pro..
Тестувальник програмного забезпечення: де вчитися?
Ми зібрали 10 найкращих курсів тестувальників, які допоможуть опанувати професію або підвищити кваліфікацію. У добірці - онлайн-програми, очні курси в Україні, стажування..
Огляд зарплат CMO в українському IT
СЕО Катерина Осадчук і команда INDIGO Tech Recruiters провели другий щорічний огляд заробітних плат для C-Level в IT. А зараз заглиблюємося у деталі і розглядаємо окремі ..
Огляд зарплат фінансових директорів в українському IT
СЕО Катерина Осадчук і команда IT-рекрутингового агентства INDIGO Tech Recruiters провели другий щорічний огляд заробітних плат для C-Level в IT. Нагадаємо, що раніше ми ..
Що таке геймдев і як туди потрапити: спеціальності та зарплати в Україні
ейм-девелопмент — процес дизайну, розробки та релізу гри. Іноді гейм-девелопментом займається одна людина і досягає успіху - як це було зі Stardew Valley, Undertale, Axio..
Огляд зарплат HRD в українських IT-компаніях
СЕО Катерина Осадчук і команда INDIGO Tech Recruiters провели другий щорічний огляд заробітних плат для C-Level в IT. Нагадаємо, що раніше ми випустили огляд заробітних п..
Огляд рівня заробітних плат для C-level на ринку українського IT в 2023 році
Останній рік став свідком значних змін на ринку праці в IT-секторі. В умовах викликів, які постають перед українським бізнесом, глобальні зміни на ринку праці формують т..