Результати дослідження психологічного стану C-level українського IT в 2024 році

Twitter
Linkedin
Facebook
Telegram

Дослідили, які зміни можуть сприяти підвищенню задоволеності роботою та зниженню стресового навантаження серед лідерів.

Топ-менеджер IT

Катерина Осадчук , СЕО та співласниця Indigo Tech Recruiters та .GIDNI Executive Search провела опитування щодо психологічного стану C-level в IT. 

Ділимося результатами та дякуємо сервісу фінансових директорів Fint8 за допомогу в обробці даних.

CEO INDIGO–Tech Recruiters Катерина Осадчук CEO INDIGO–Tech Recruiters Катерина Осадчук

Роль топ-менеджера в компанії ніколи не була простою: вона завжди пов'язана з великою відповідальністю та навантаженням. В умовах непередбачуваності, зумовленої війною і кризою в світі, особливо в IT-секторі, уникнути стресу стає практично неможливим. Водночас, важливо знайти способи ефективно їм управляти, адже від психологічного стану топ-менеджерів залежить стан команд і ефективність бізнесу в цілому.

У цьому контексті ми вирішили провести дослідження, спрямоване на аналіз психологічного стану C-level менеджерів українського IT-сектору, виявлення основних чинників стресу та визначення, які зміни можуть сприяти підвищенню задоволеності роботою та зниженню стресового навантаження серед лідерів.

У дослідженні психологічного стану топ-менеджерів взяли участь 146 респондентів, серед яких 78 чоловіків та 68 жінок. 

Частота та причини стресу C-Level менеджерів

Під час аналізу стану стресу серед топ-менеджерів у ІТ-секторі, виявлено наступні тенденції. 

Половина опитаних топ-менеджерів зазнають стрес через роботу "іноді", що свідчить про помірний, але регулярний рівень стресу, який може впливати на їхню продуктивність та благополуччя. Невелика частка, 22,6%, відчувають стрес рідко, що може вказувати на ефективне управління стресом або менш вимогливі умови праці. Проте майже третина учасників (27,4%) відчувають стрес часто, що вимагає підвищення уваги до стратегій зниження стресу і підтримки психологічного здоров'я для керівників, які стикаються із значними викликами в управлінні балансом між роботою та особистим життям та й ще в умовах війни. 

Мал. 1. Частота відчуття стресу через роботу Мал. 1. Частота відчуття стресу через роботу

Дослідження основних джерел стресу показало, що найбільш значущим джерелом стресу є вплив психологічних наслідків триваючої війни, вказали 16% респондентів. 

Також вагомою проблемою є невизначеність щодо майбутнього (14,3%) й занепокоєння щодо здатності фінансово підтримувати себе та родину. Це вказує на те, що економічна стабільність залишається критичним фактором стресу для керівників.

Відповідальності, пов’язані з управлінням та лідерством, становлять стрес для 13% опитаних, що свідчить про високий тиск та вимоги, які ставляться перед керівниками в ІТ-сфері. Проблеми балансу між роботою та особистим життям також займають значну частку (11,3%), підкреслюючи складність управління часом і пріоритетами серед топів.

Мал. 2. Джерела стресу  Мал. 2. Джерела стресу 

Інші значні фактори включають брак ресурсів або підтримки (10,8%) та тиск, пов'язаний з термінами та обсягами роботи (9,8%). Ці результати висвітлюють різні аспекти робочого середовища, які можуть вимагати уваги з боку компаній, щоб зменшити стрес та підвищити загальне задоволення умовами роботи.

Симптоми вигоряння і підтримка компанії. 

Мал. 3. Наявність симптомів вигоряння або депресії  Мал. 3. Наявність симптомів вигоряння або депресії 

Згідно з опитуванням, половина респондентів (50%) зазначили, що іноді відчували симптоми вигорання, тривоги або депресії протягом останніх 6-12 місяців. 

Ще 22,6% менеджерів стикалися з такими симптомами рідко, що може вказувати на менш постійний, але все ж присутній вплив робочого навантаження на їхнє психологічне благополуччя. 

З іншого боку, 27,4% вказали на часті випадки вигорання чи тривоги, що свідчить про серйозні проблеми з управлінням стресом і потенційно довготривалими наслідками для їх загального здоров'я.

Важко закриваються вакансії на C-Level позиції?

Показуємо перших кандидатів за 6 днів. Закриваємо складні вакансії 15+ років, вже 300 000+ талантів в нашій базі. 

Безкоштовна консультація
Мал. 4. Допомога компанії в підтримці психологічного здоров’я топів  Мал. 4. Допомога компанії в підтримці психологічного здоров’я топів 

Майже половина опитаних (44,5%) відзначили, що їхні компанії не надають достатньої підтримки для психічного здоров'я, що може свідчити про відсутність уваги бізнесу до важливості психічного благополуччя керівників бізнесів і його впливу на бізнес-результати. Водночас, 21,2% респондентів зазначили, що підтримка існує, але не в достатній мірі, що також підкреслює необхідність більшої уваги до цього аспекту.

З іншого боку, 16,4% опитаних повідомили, що їх компанії адекватно підтримують психічне здоров'я співробітників, що є позитивним сигналом. І невелика частина учасників опитування (11,6%) визнали, що підтримка здійснюється на достатньому рівні, але не можуть визначити, чи це достатньо для їх потреб.

Якість сну і вплив роботи на це

Мал. 5. Вплив роботи на якість сну Мал. 5. Вплив роботи на якість сну

В аналізі впливу робочих стресів на якість сну топ-менеджерів в IT-індустрії, значна частина респондентів (39,7%) вказала, що їх здатність до сну іноді порушується через робочі думки або стрес, а 29,5% стверджують, що це трапляється часто. Це вказує на високий рівень стресу серед керівників, що може негативно впливати на їхнє психологічне здоров'я і продуктивність.

Мал. 6. Якість сну Мал. 6. Якість сну

Водночас, при оцінці якості сну, більшість опитаних (39,7%) оцінили її як "середню", а 18,5% оцінили як "дуже погану". Але 30,1% респондентів вважають, що якість їхнього сну є "доброю" і 6,8% "відмінною". 

Баланс роботи та життя й рівень задоволення своєю роллю і обов’язками в компанії

Аналіз рівноваги між роботою та особистим життям серед топ-менеджерів в IT секторі показує, що лише 36,3% респондентів відчувають, що їх робота та особисте життя завжди добре збалансовані. 

Мал. 7. Аналіз рівноваги між роботою та особистим життям Мал. 7. Аналіз рівноваги між роботою та особистим життям

Натомість, значна частина опитаних (34,9%) вказує, що відчувають цей баланс лише час від часу. Занепокоєння викликає той факт, що майже чверть опитаних (24%) рідко досягають такої рівноваги, а 4,8% не відчувають її взагалі, що може впливати на продуктивність і загальне задоволення роботою. 

Мал. 8. Аналіз задоволеності поточною роллю та обов'язками Мал. 8. Аналіз задоволеності поточною роллю та обов'язками

Аналіз задоволеності свідчить, що більшість (41,8%) є задоволеними своєю поточною роллю та обов'язками, а 17,1% відчувають велике задоволення. Однак, майже чверть (26,7%) знаходяться у нейтральному стані, не відчуваючи яскраво виражених емоцій щодо своєї роботи, тоді як 14,4% висловили своє незадоволення. 

Що змінити для зменшення стресу та підвищення рівня задоволеності роботою

Відповідно до даних опитування, найважливішими змінами, які топ-менеджери хочуть бачити в своїх компаніях для зменшення стресу та підвищення задоволеності роботою, є покращення комунікації, більша відкритість і прозорість у спілкуванні, а також поліпшення співпраці між відділами. Кожна з цих областей набрала 37% серед відповідей.  А також підкреслили критичну потребу в ефективному управлінні ресурсами, включаючи найм людей та кращому розподілі навантажень, на що вказали 36% опитаних.

Мал. 9. Що змінити для покращення Мал. 9. Що змінити для покращення

Інші значущі аспекти включають регулярний зворотний зв'язок і конструктивну критику (31%), зміни в лідерстві та управлінських підходах, потребу в більш підтримуючому та емпатичному лідерстві, а також на важливість ясності візії та цілей компанії (29%).

Окрема увага приділяється професійному розвитку та навчанню, на що вказали 26% учасників опитування. Це підкреслює важливість інвестицій у розвиток керівників як способу підвищення задоволеності роботою та зниження стресу.

Загалом, опитування показує, що для зниження рівня стресу та збільшення задоволеності роботою серед топ-менеджерів в IT-індустрії, компаніям необхідно зосередитися на вдосконаленні управлінських процесів, покращенні комунікації та забезпеченні більшої підтримки.

ВИСНОВКИ:

  1. Дослідження психологічного стану топ-менеджерів українського IT-сектору у 2024 році демонструє значну ступінь стресу серед керівників, викликану не тільки професійними обов'язками, але й соціально-економічною нестабільністю, спричиненою триваючою війною. Результати вказують на необхідність компаній активніше займатися питаннями психологічного здоров'я їх лідерів, особливо в періоди кризи.
  2. Серед основних джерел стресу виявлено психологічний вплив війни, економічну невизначеність та високі управлінські вимоги. Близько третини респондентів відчувають стрес регулярно, що може негативно впливати на їхню продуктивність та ефективність роботи.
  3. Більше половини опитаних стикаються з періодичними симптомами вигорання, тривоги чи депресії, що підкреслює потребу в системному підході до управління стресом. Ресурси та підтримка з боку компаній у сфері психічного здоров'я вважаються недостатніми більшістю учасників дослідження.
  4. Результати також вказують на вплив робочого навантаження на якість сну менеджерів, з понад третиною опитаних, які часто відчувають порушення сну через стрес.
  5. На основі відповідей учасників дослідження, серед пріоритетних змін, що можуть зменшити стрес та підвищити рівень задоволеності роботою, вказано на необхідність покращення внутрішньої комунікації та управління ресурсами, в тому числі достатність людей і розподілення навантаження. А також зміни в управлінських підходах, потребу в більш підтримуючому та емпатичному лідерстві і важливість ясності візії та цілей компанії. Врахування цього та застосування заходів для змін на краще, можуть сприяти створенню більш здорового та продуктивного робочого середовища.

Опитування підкреслює важливість усвідомлення компаніями значення психологічного здоров'я їхніх лідерів і необхідності дій для поліпшення ситуації.

Нам цікаво чи було дослідження корисним для вас?

Для зворотного зв'язку: info@indigo.co.ua 

Автор: Катерина Осадчук, СЕО Indigo Tech Recruiters


Шукаєте топ-менеджера?

Ми знайшли топ-менеджерів для Vimeo, Wix.com, DataArt, Jooble та інш. клієнтів. 

Безкоштовна консультація
Інфо
Автор статті: Катерина Осадчук
280 Переглядів
Категорія C-level
06.05.2024
Схожі статті
Огляд рівня заробітних плат для C-level на ринку українського IT в 2022 році
Як війна в країні вплинула на рівень доходу та мотивацію топ-менеджерів українського ІТ – про це у нашому новому огляді зарплат...
6 способів зробити свою компанію максимально приємним місцем для роботи
За результатами опитування на ДОУ, IT-фахівці високо цінують професійне зростання. Саме задля нього 54% ​​опитаних обрали сферу ІТ..
Огляд заробітних плат для C-level на українському IT-ринку 2021 року
CEO Катерина Осадчук і команда Indigo Tech Recruiters провели третій щорічний огляд зарплат для C-level в IT. Ділимося результатами й дякуємо Royallex в особі Віталія Луж..
Огляд рівня заробітної плати для C-level на ринку українського IT за результатами 2019 року
СЕО Катерина Осадчук та команда Indigo Tech Recruiters провели другий щорічний огляд заробітних плат для C-level в IT. Ділімося результатами. Помилка найму та втрата ключ..
Чи ласкаво просимо: чек-лист для «правильної» адаптації новачків
Знайти IT-талант – це вже завдання із зірочкою, але рано зітхати з полегшенням. Як допомогти людині пройти тернистий шлях ньюкамера, якнайшвидше влитися в команду і вийти..
«Твоя особистість зливається з твоїм стартапом: якщо все добре – і тебе драйвить, якщо погано – ти теж "падаєш"»: інтерв'ю з Олександром Дятловим, General Manager Ukraine у Very Good Security
Сфера захисту чутливих даних стає все перспективнішою (sensitive data – це, наприклад, біометричні дані, інформація про здоров'я, фінанси та інші особисті відомості). У я..
Від продактів та дизайнерів до back-end, QA та девопсов: як Київстар розвиває у себе команди для створення IT продуктів. Інтерв'ю із СРО Київстар Михайлом Нестором
IT та Product напрямок в Україні розвивається та зростає постійно. А в Київстарі вирішили розвивати його всередині..
Прожити 6 місяців без зарплати: головний аналітик HUG's розповів про грамотне інвестування
Фінансова грамотність — той скілл, якого часто не вистачає навіть досвідченим професіоналам у своїй справі. Ми поговорили про неї з головним аналітиком робоедвайзера HUG'..
«Любов з першого погляду», або як Indigo з випускниками школи «Hillel» спілкувались :)
Між собою ми жартома вирішили що зустріч була схожа нателешоу «Любов з першого погляду» :). Випускники школи мали можливість поспілкуватись з HR’ами і рекрутерами і запит..
Огляд зарплат Product Roles в українських IT-компаніях
СЕО Катерина Осадчук і команда INDIGO Tech Recruiters провели огляд заробітних плат для Product Roles в IT. Нагадаємо: щорічно ми випускаємо огляд заробітних плат C-Level..
Закрити незакриване: що таке Executive Search? Шукаємо найліпших кандидатів на топові вакансії
Що таке Executive Search, кому він допоможе та як дібрати агентство, що допоможе знайти топового спеціаліста, — розбираємося далі...
Як захантити крутого Product Manager до себе в команду?
Згодом кількість завдань, проєктів та команда зростають, а керівник фізично не може розірватися та повноцінно встежити за всім. Не потонути у комунікації між різними відд..
Почути головне: 8 порад щодо оцінки цінностей топ-кандидата
Ціна помилки при наймі топ-менеджера вкрай висока і може коштувати бізнесові самого бізнесу. Окрім досвіду, знань та навичок, при executive search особливу увагу слід при..
Як український IT-бізнес адаптується до «карантинного» ринку: результати опитування
Карантин та економічний струс ускладнили роботу всіх галузей і не оминули стороною IT-ринок