Product Management

Продакт-менеджер відповідає за створення нових продуктів – від збору вимог до релізу. Цей фахівець проводить дослідження, планує, розподіляє завдання і координує роботу команди.

Product Management – відносно нова сфера, і перелік обов'язків менеджерів з продукту часто перетинається з обов'язками інших фахівців, сфера відповідальності чітко не визначена. Менеджер з продукту знається на таких питаннях, як користувальницький досвід, технології та бізнес.

Обов'язки

 • Розроблення продуктової стратегії.
 • В аутсорсингових компаніях – спілкування з замовником, збір і формулювання вимог.
 • Аналіз ринку та продуктів конкурентів.
 • Створення user stories, пріоритизація і розподіл завдань.
 • Розроблення нового функціоналу і властивостей продукту.
 • Створення функціональних специфікацій.
 • Співпраця з дизайнером і розробниками.
 • Перевірка висунутих гіпотез про продукт завдяки мультиваріантному, спліт- і юзабіліті-тестуванню.
 • Створення аналітичних панелей продуктів, їхнє оновлення і моніторинг.
 • Отримання кількісних даних за поведінкою споживачів (наприклад, від консультантів), аналіз і ухвалення обґрунтованих рішень.
 • Розроблення моделі монетизації, ціноутворення.
 • Взаємодія з партнерами та підрядниками.
 • Підготовка продукту до запуску.
 • Супровід і покращення продукту після запровадження.
 • Оцінка ефективності виправлень і вдосконалень продукту.

Cкіли

 • Уміння аналізувати: ринок, конкурентів, вимоги замовника, очікування споживачів, тренди, продуктові метрики, статистику.
 • Лідерство.
 • Ефективні комунікації.
 • Визначення та трекінг метрик успіху.
 • Знання ринкових тенденцій.
 • Знання особливостей різних типів тестування для користувачів, уміння аналізувати результати.
 • Розуміння сфери бізнесу, для якої створюється продукт.
 • Володіння інструментами для відстеження завдань, співпраці, проєктного менеджменту (наприклад, Jira, Confluence, Hygger).
 • Навички роботи з платформами аналітики користувачів, наприклад, Amplitude і Pendo.
 • Знання принципів розроблення програмного забезпечення і застосунків.

Запитання

INDIGO Tech Recruiters підготувала відповіді на поширені запитання про Product Manager. З'явилися запитання, яких немає у нашому списку? Ми з радістю відповімо на них.

1. Чим відрізняється Product Manager від Project Manager?

Product Manager відповідає за розроблення товару або сервісу протягом його життєвого циклу. Project Manager – керівник на конкретному проєкті, обмеженому в часі. Робота над продуктом може охоплювати безліч окремих проєктів. Обов'язки цих фахівців різні, хоча й перетинаються у деяких моментах (наприклад, розподіл завдань, комунікація всередині команди і з замовниками). Ключові KPI у менеджера проєктів – дотримання термінів і рамок бюджету, а у менеджера продукту – пов'язані з користувачами метрики (залучення, утримання, дохід). У невеликих компаніях завдання з управління проєктами часто виконує Product Manager.
Product Owner – це роль в Scrum-методології, що передбачає певне коло завдань в рамках проєкту. Ролі продакт-менеджера в чистому Scrum немає. У чистому Waterfall, навпаки, немає Product Owner'а. При поєднанні методик Agile і Waterfall все залежить від компанії. Найчастіше Product Owner – це власник продукту, він визначає вимоги до нього, а також відіграє операційну роль посередника між замовниками і командою. Його завдання – створення беклогу і управління ним. Product Manager працює і з командою, і зі стейкхолдерами; серед його обов’язків – аналіз ринку, конкурентів, побудова стратегії виходу на ринок.
Product Manager потрібен для того, щоб готовий продукт відповідав потребам користувачів і був затребуваним, а також стабільно приносив прибуток.
Product Manager повинен уміти аналізувати і ухвалювати рішення на підставі отриманих даних, комунікувати і мати лідерські якості. Також він повинен орієнтуватися і в бізнес-процесах, і в технологіях, і в досвіді користувача.